ຄຳ ຫລັກທີ່ໂດດເດັ່ນ
ບໍ່ມີຮູບພາບ

Forextrade Too Often, Lose Too Often!

  • ບໍ່ໄດ້ຈັດປະເພດ
ບໍ່ມີຮູບພາບ

Forextrade Too Often, Lose Too Often!

The thrill and rush of excitement caused by a few successful trades can be intoxicating and leave you wanting morea lot more! ຍັງ, the heart of any investment strategy centers around putting the odds of success in your favor and overtrading in the Forex market can undermine even the best of strategies. Forex is a very volatile market and most investors would be wise to follow the advice of Jimmy Rogers, a famous and successful trader who is quoted as saying, One of the best rules that anyone can learnis to do nothing. One of the biggest mistakes that an investor can make is to allow fear or greed to govern the decision-making process. Fear causes investors to close positions too early or to stop opening positions altogether. While fear limits the potential for profit, greed opens up the door to huge and staggering losses. Chasing profits due to fear causes investors to keep a position longer than they should have or to spread themselves too thin. Inevitably, market volatility will swing in the wrong direction and an investor can lose everything! Risk Management Any time an investor opens a position there will be risk. The market is always right while even the best of investors are only right part of the time. Each and every position should have a stop/loss order attached to it. Stop orders will limit risk and protect the investor from riding a losing trend too long. ບວກ, when the order is in place and adhered to, there is no reason at all to trade unless the stop has been triggered so they will also help reduce the tendency to over trade. Especially for investors new to the Forex, stops can be triggered often in the early going. Now while an investor wants the stop to be effective and limit loss, it is important that it not be triggered too early or profit opportunities will be lost. An effective investment strategy may take some time to dial in so dont be surprised if the stops are initially set too tight (or close to the opening price) and are triggered prematurely. It is very possible that a trading account will have a negative balance in the early going. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, with patience and better placement of stops, an effective investment strategy will begin to win out and be profitable. One of the worst mistakes that beginning investors make is to try and make up for a loss by getting out there and investing immediately. If your stops are not set properly, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, this additional investment may be little more than another chance to lose more money. No Forex investment strategy will work every single time because the market is simply too big and too volatile for anyone to predict with 100% accuracy. Investing too often in the Forex, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, is almost certainly a recipe for disaster while being patient, setting effective stops, and continually testing your strategy will ultimately bring you the profits you seek. Forextrade Too Often, Lose Too Often!ປະກາດຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ : Forextrade Too Often, Lose Too Often!


ປະກາດໂດຍ : ການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບທົ່ວໂລກບົດຄວາມ WebSite.WS | Gvmg - ກຸ່ມກາລະຕະຫຼາດ Viral Global

ວັນທີອັບເດດຫຼ້າສຸດ : 05-12-2021


■ເຊື່ອມຕໍ່ຫາໂພສນີ້ (ລະຫັດ HTML) : Forextrade Too Often, Lose Too Often!


CTL+C = Copy / CTL + V = Paste

■ URL ຕິດຕາມ : Forextrade Too Often, Lose Too Often!


CTL+C = Copy / CTL + V = Paste


|
ແບ່ງປັນ
ບໍ່ມີຮູບພາບ
ກວດເບິ່ງຂ່າວສານການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບລ້າສຸດ.
> ເວັບໄຊຂ່າວສານການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບ

ເວັບໄຊຂ່າວສານການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບ

ຈັດສົ່ງຂ່າວການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບໂລກ, ຖັນ, ແລະຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຕໍ່ກັບທຸກຄົນທົ່ວໂລກ. World Wide Web Building ອາຄານອະສັງຫາລິມະສັບທົ່ວໂລກບົດຄວາມ WebSite.WS 」ມັນແມ່ນບົດຄວາມກ່ຽວກັບອາຄານອະສັງຫາລິມະສັບສາກົນທີ່ຖືກປຸກສ້າງແລະເຜີຍແຜ່ທົ່ວໂລກ. ຂໍໃຫ້ແບ່ງປັນກັບທຸກຄົນໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ.

ຫວັງວ່າບົດຄວາມກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບແມ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານ. ແບ່ງປັນບົດຄວາມກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບສາກົນນີ້ແລະເວັບໄຊທ໌ຂ່າວສັງລວມການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບທົ່ວໂລກໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກ. ຂ້ອຍຂໍອວຍພອນໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກ. ຂອບ​ໃຈ.

ເວັບໄຊທ໌ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບສາກົນ.
Gvmg - ກຸ່ມກາລະຕະຫຼາດ Viral Global

CTR IMG