ពាក្យគន្លឹះពិសេស
គ្មានរូបភាព

How to Get Cash Back When You Buy a Home

  • គ្មានចំណាត់ក្រុម
គ្មានរូបភាព

How to Get Cash Back When You Buy a Home

While buying a house is a huge investment, it can also be a way to save money. Programs offering cash back on real estate have become extremely popular and are available to most people, no matter whether they are buying a house by themselves or through a REALTOR, and regardless of whether this is their first home or a commercial property. ជំហាន 1: Get money back when working with a REALTOR if you search and find your own home but use a REALTOR to close the deal. According to real estate experts, you are entitled to a percentage back at closing time because you did the legwork. Do keep in mind that most REALTORS will not offer you a cash back reward unless you ask for it, so be sure everything is agreed to in advance. ជំហាន 2: Use a company that offers cash back on real estate upon closing the agreement. DFW Realties in the Dallas Real Estate | Dallas Realtors market is a good example, as it allows you to get 2/3rd of the agent’s commission at the time of signing which amounts to thousands of dollars. There are many certified companies that offer rebates, such as Inest. One of the advantages of using a certified company is that all moneys are kept in escrow until closing time, so you are never at risk of losing your percentage, no matter how the process goes or changes. ជំហាន 3: Declare the real estate purchase on your tax return. The government offers cash back to first-time home owners who closed a mortgage in any given calendar year and are within the 28 percent tax bracket. How much you get back will depend on the amount of your itemized deductions versus your total standard deductions. ជំហាន 4: Get cash back from the seller. If you are buying a home that is in foreclosure and paying actual cash for it rather than buying it through the bank with a loan, you are allowed by law to offer the actual priced quoted for the house, even if the seller is willing to take less for it. At the time of closing, you can take part of this money back as a credit towards repair, but you will still be legally able to report the total price on your taxes, increasing your break. Caution: Cash back payments that involve telling the loaner (usually a bank) an inflated price for the house are illegal. While many real estate agents and homeowners are not aware of this problem, it is technically illegal to request a loan higher than the actual price of the property with the idea of getting some cash back from the seller at the time of closing the deal. How to Get Cash Back When You Buy a Homeប្រកាសចំណងជើងអត្ថបទ : How to Get Cash Back When You Buy a Home


បង្ហោះដោយ : ការកសាងអចលនទ្រព្យអត្ថបទសកល WebSite.WS | Gvmg - ក្រុមទីផ្សារមេរោគសកល

កាលបរិច្ឆេទធ្វើឱ្យទាន់សម័យចុងក្រោយ : 28-11-2021


■ភ្ជាប់ទៅប្រកាសនេះ (កូដ HTML) : How to Get Cash Back When You Buy a Home


CTL+C = ចម្លង / CTL + V = បិទភ្ជាប់

■ URL ត្រលប់មកវិញ : How to Get Cash Back When You Buy a Home


CTL+C = ចម្លង / CTL + V = បិទភ្ជាប់


|
ចែករំលែក
គ្មានរូបភាព
សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីអគារអចលនទ្រព្យ.
> គេហទំព័រព័ត៌មានអំពីការកសាងអចលនទ្រព្យ

គេហទំព័រព័ត៌មានអំពីការកសាងអចលនទ្រព្យ

ចែកចាយព័ត៌មានអគារអចលនទ្រព្យពិភពលោក, ជួរឈរ, និងប្រធានបទនៅក្នុងអត្ថបទដល់អ្នករាល់គ្នានៅជុំវិញពិភពលោក. វើលវ៉ាយវ៉េប Building អាគារអចលនៈទ្រព្យសកលអត្ថបទ WebSite.WS 」វាជាអត្ថបទអគារអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនិងផ្សព្វផ្សាយពាសពេញពិភពលោក. សូមចែករំលែកជាមួយអ្នករាល់គ្នានៅលើបណ្តាញសង្គម.

សង្ឃឹមថាអត្ថបទព័ត៌មានអគារអចលនៈទ្រព្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក. ចែករំលែកអត្ថបទអំពីការកសាងអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិនិងគេហទំព័រព័ត៌មានសង្ខេបនៃការបង្កើតអចលនៈទ្រព្យទូទាំងពិភពលោកជាមួយមនុស្សទូទាំងពិភពលោក. ខ្ញុំសូមជូនពរឱ្យអ្នកមានសុភមង្គល. សូមអរគុណ.

គេហទំព័រកែសំរួលការកសាងអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិ.
Gvmg - ក្រុមទីផ្សារមេរោគសកល

ស៊ីអឹមអេសជីជី