ஒரு முகவர் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் விற்பனை ஒப்பந்தங்கள்

100 மடங்கிற்கும் அந்நிய அல்லது இழப்பீட்டு தொகைக்கு மணிக்கு விக்கிப்பீடியா வர்த்தகம் எப்படி

நீங்கள் BITMEX உடன் நல்ல பணம் முடியுமா?


100× பெறுங்கள்!! Cryptocurrency எக்ஸ் கணக்கு அமைக்கவும்


A recent survey revealed that approximately 30 percent of homeowners intend to sell without a real estate agent. I bet more would if they didnt fear the contract side of the process. Contracts When Selling Your Home Without An Agent It is undisputed that you can save tens of thousands of dollars by selling your home without an agent. Typical commission fees charged by an agent equal six percent of the sales price. ஒரு மீது $300,000 வீட்டில், the fee of the real estate agent equates to $18,000 டாலர்கள். That is a lot of money you are leaving on the table. If a seller can save so much money by foregoing an agent, why dont more people do it? எளிமையாக வை, they are scared of the process. In particular, real estate contracts can be a scary issue for most homebuyers. How do you know if you are doing it correctly? What if you dont? Will you lose the home? Will there be lawsuits? வெளிப்படையாக, most people have nightmares about the idea of dealing with these issues. This need not be. First off, most real estate agents do not know anything more than you do about contracts. They are in the business of selling real estate, not being legal experts. மேலும், most real estate contracts are of the pre-printed form variety. All and all, you need not be overly concerned with this issue. நிச்சயமாக, it isnt my property. There is a very simple way to get around the stress associated with dealing with real estate contracts and documents. The answer is found in the legal field. குறிப்பாக, you can hire a real estate lawyer to handle everything. You will get a legal professional that is one your side and who knows the details of the real estate process inside out. வெளிப்படையாக, they are a heck of a lot more competent than real estate agents when it comes to the transaction. ஆ, but isnt it true that attorneys are incredibly expensive? சரி, ஆம். இந்த வழக்கில், எனினும், they are much less expensive than paying a six percent commission to a real estate agent. Keep in mind our example above where we are paying a realtor $18,000 in commissions. Most attorneys charge in the $200 an hour range. If it takes 20 hours to handle the transaction, which is probably on the high end, you are looking at $4,000 in legal fees. In practical terms, you get much better advice and save $14,000 on commissions. In such a scenario, hiring legal counsel absolutely makes sense. வெளிப்படையாக, I am surprised more people do not do so. The biggest barrier to selling a home by owner is often the fear of contract documents. Follow the above advice and you should have no problems. ஒரு முகவர் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் விற்பனை ஒப்பந்தங்கள்


· தயவு செய்து!! இலவச பகிர்ந்து!!

|

பகிர்


・ Contracts When Selling Your Home Without An Agent

[இந்த இடுகைக்கான இணைப்பு (HTML குறியீட்டை)][தொடர URL ஐ]