ຄຳ ຫລັກທີ່ໂດດເດັ່ນ

ຂ່າວການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບບົດຂ່າວປະຕູໄຊນານາຊາດ
ການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບທົ່ວໂລກບົດຄວາມ WebSite.WS

ເວັບໄຊທ໌ບົດຄວາມກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບທົ່ວໂລກ(ສ) ແມ່ນ Buzz Media.Share ແລະເວບໄຊທ໌ Link All Free.
Articles ຊັບສິນອະສັງຫາລິມະສັບກໍ່ສ້າງບົດຄວາມທົ່ວໂລກ WebSite.WS 」
ແບ່ງປັນບົດຄວາມການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບກັບຄົນທົ່ວໂລກໂດຍໃຊ້ສື່ສັງຄົມ.

ເວບໄຊທ໌ປະຕູໂລກແມ່ນຂ່າວການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບບົດຄວາມທົ່ວໂລກ.
ເວັບໄຊທ໌ Curation Media Global 「ການສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບທົ່ວໂລກບົດຄວາມ WebSite.WS 」ຖືກຮັກແພງຈາກທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ຂ່າວສານການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບນີ້ໃຫ້ຄວາມແປກໃຈແກ່ທ່ານ. ກ່ຽວກັບສື່ສັງຄົມ (SNS). ການເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌້ຂອງທ່ານແລະການພິມບົດຄວາມແມ່ນແບ່ງປັນທັງ ໝົດ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ມີຊີວິດທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຫຼາຍ. ຂອບ​ໃຈ!!

Understanding Countrywide Home Equity Loan

Brief history Countrywide is a diversified financial services company with mortgage banking at its core, founded in 1969 by two New Yorkers, Angelo Mozilo and David Loeb when they started the Countrywide Credit Industries. Expansion began in 1979, and by the next year, Countrywide had 40 offices in downtown Los Angeles, and in 1981, Countrywide Securities Corporation, a broker-dealer subsidiary that would sell securities backed by loans made was formed. Countrywide hit the $1 billion mark in loa […]

Save Money On Your Car Insurance Price Even If You Live In One Of The Towns DeemedHotspots

With a study being conducted into which towns in the UK are considered to be hotspots when it comes to having your car stolen or being involved in an accident and the results now being announced it is important to remember that you can still save money on your car insurance price even if you live in or near one of the hotspot areas. The towns which have hit the top of the list have seen the most incidents which have required an insurance claim to be made and have such have labelled them as car d […]

Guard Against The Unknown By Taking Out Unemployment Insurance

Unemployment insurance is a term used for mortgage payment protection, loan protection and income protection which is taken out in case some time in the future you find yourself unemployed by way of unexpected redundancy. While there have been many problems associated with the cover it can be a valuable lifeline if you should come out of work by giving you a tax free income each month. Cover can be taken out just to protect against becoming unemployed or for additional cost you can include becom […]

Getting Approved For Your First Unsecured Credit Card

Credit cards are considered as one of the necessities in today’s life. ນອກຈາກ, with a credit card, you can literally purchase any product or services without having money in your pocket at all. No longer will you run the risk of getting your money stolen by simply having a credit card. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, with all the advantages that a credit card can give you, you will find that it is quite difficult to apply for a credit card and getting approved. There are a lot of things you have to consider bef […]

Your Very Own All-in-one Bank Account

Opening that first bank account is really something else. Few things can compare to the thrill of getting that first passbook. Many of you will agree that it probably marked your independence as well as opened your eyes to financial freedom. ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ, people are in the habit of opening bank accounts in those banks which have been doing business with their parents for years. No worries there, if they are satisfied with the services of their choice of financial institution. The safety of your mo […]

How To Pick On A Credit Card Processing Company

Credit card processing has become widely accepted business tool among traders and customers for easy acceptance of money. While customers prefer a credit card processing service for hassle free shipping and freedom form carrying cash everywhere they go, traders prefer credit card processing for making adding status and growth to their business position. But to relish the benefits of the credit card processing magic a trader need to have a merchant account via a credit card processing company. Cr […]

Benefits Of Current 30 Year Mortgage Rates

Despite some softening of the housing market in recent months, there are still a number of compelling reasons to take advantage of current 30 year mortgage rates with a new home loan. Whether you are a first-time buyer or considering refinancing or applying for a home equity loan, you can reap major benefits like a low fixed rate, affordable monthly payments, and access to cash from your homes equity. With some online research, you could find a dream loan that will save you money and help you ac […]

Credit Cards You Need To Stay Away From

Credit cards are such a convenience these days, and just about everybody knows it. This means that people want them and often want them in a real hurry. Credit card companies know this, ຄືກັນ, and often present credit carddealsthat really are not deals at all. Certainly you have probably received applications in the mail and seen various offers for credit cards on the Internet. Here are some things that you need to watch out for in some of these offers. The Length Of The Introducto […]

Loans For The Self-employed

If you work for yourself, then finding a good loan deal can sometimes be difficult. With less means to prove that you have a stable income and so are not a risk, lenders are less inclined to offer you a good deal. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, with more and more people becoming self-employed this is changing, and there are some great deals around. If you are self-employed and need some help to find the right loan, then here are some useful tips to help you out. Who is self-employed? People classified as self-employe […]

How To Make Money And Have Fun At The Same Time

Everybody needs money. The biggest trick is finding the means to get it. Getting a regular job seems to be the best option but those who want a little extra will have to engage in some odd jobs. The question is not really how to make money rather where to find it. This means looking at advertisements in school, the streets, the newspaper or in the Internet. The individual will surely find a lot of ads here and there which proves that there are opportunities out there. It is up to the individual […]

Consolidate Your Debts With A Mortgage Refinance

So you are a shopaholic. You see a nice pair of shoes, or a lovely dress maybe, and your hands get all itchy. And when youve had your mind set on the item, that unbelievable price tag becomes insignificant. And since you have your credit card, money is not an issue either (at least for the moment). Bags of Problems And thats where your entire problem is coming from. Suddenly, your real income is lower than ever. Your monthly outgoings have skyrocketed that you barely have anything left for your […]

7 Reasons To Start Trading On The Forex Currency Market

If you have time or money, there are lots of ways to earn additional income like from active involvement in multi-level marketing, ການພັດທະນາເວບໄຊທ໌, property investment, residential construction security, ແລະອື່ນໆ. Trading in Forex (ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) is also another way of making that extra income. In the Forex currency market, you have the flexibility of trading from any location (ເຮືອນ, hotel, ແລະອື່ນໆ) and at any time as long as you have a laptop and internet connection for your portable computer. ທ […]

The Benefits Of A Low Interest Debt Consolidation Loan

Introduction As you go about developing a debt and financial management plan, you may want to give serious consideration to how a low interest debt consolidation loan might be able to be beneficial to you. ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ, there are a number of benefits that can be realized through a low interest debt consolidation loan. This article presents for your consideration some of the primary benefits that you should keep in mind when you are going through the process of weighing and balancing whether or not a […]

Trading Smart In The Forex Market

Hundreds of thousands of individuals have already joined the FOREX market. If you are interested in a way to invest your money with quicker returns, FOREX may be perfect for you. But before you can begin earning money, you should thoroughly understand the FOREX market. Investing Methods To better understand the FOREX market, you can compare this investing method to trading stocks. In the stock market, you can buy shares of many different corporations in the hope that stocks will rise, earning yo […]

The Do’s And Don’ts Of Private Lending

I have received a number of email questions recently on very similar issues and thought I would address them as a group versus individual emails. The questions are broken down into general areas and include things to do and things not to do. The Don’ts include advertising on Craigs List and the use of the wordGuarantee”. The Do’s include what are the best marketing methods. My comments on each are below…. Don’ts Advertising on Craig ListI do not rec […]

ເງິນກູ້ສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ດີ – Do Not Let Your Credit History Run You Down

For a variety of reasons, whether it is youthful foolishness, unexpected job loss, loss of employed spouse in a one-income house or severe medical problems, people get into debt and ruin their credit history. They then find themselves in trouble with the bills they have already accrued and things just get financially worse. For those who want to get out of debt and repair their credit there is help in the form of adverse credit loans. These loans usually cost more than those given out to borrowe […]

How To Choose Good Value Travel Insurance.

Travel insurance provides coverage against financial and other losses that you may incur while travelling domestically or internationally. You can either get it at the time of booking your trip, for the exact length of the trip or you can get it for a longer period. Travel agents, travel insurance companies, cruise lines, or tour operators can all help you with purchase of continuous travel insurance. Here’s a list of some of the most common risks that are covered by travel insurance: R […]

How To Make Sense Of The Student Credit Cards

Getting your first credit card carries with it a degree of excitement and independence. Not only does it mean that you do not have to carry cash around with you, but you also have the power tocharge it.A student credit card is often a little different than a regular credit card, and for that reason, there are some pitfalls that you need to be aware of before you apply for yours. Here are some things you need to know in order to get a good one to suit your needs. ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ, ກ […]

Lifestyles Of The Super Rich

The rich 2% of the world’s population own half of the worlds wealth. North America, ເອີຣົບ, and high income Asia-Pacific countries have 90% of global assets!! ເຊື່ອ​ຫລື​ບໍ່. This is all explained on a web site called . The site claims that if you are not in the top 1% of income earners, you cant afford to even look at the site!!. This site is not just at look at the rich, but at the super rich. But it does give some tips on what the top 1% are living like. Firstly the site is targeted […]

Credit Counseling For The Worried Debtor

Although you try your best to keep our finances under control and pay our bills on time, there are times when you find yourself in unmanageable debt. If you’re experiencing slow or no payments on your credit cards, ເງິນກູ້ຢືມຂອງນັກຮຽນ, or car payments, credit counseling might be the answer you’re looking for. A credit counseling agency can help by finding ways to reduce and manage your debt. They do this by contacting each of your creditors to negotiate new repayment terms. Credit counselo […]

Income OpportunitiesExperience Income Security With Unlimited Potential

Are you bringing in enough cash these days? Our weekly incomes seem a small piece short at times, even though we put in that 40 hours a week. What’s the deal here? Shouldn’t we get bonuses for merit or something? ຂ້ອຍ​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ, we should never have to worry about making that house payment or dealing with the power bill. It just seems unfair. ແຕ່ວ່າ, that’s life for you. It’s loaded with displeasure and things that just aren’t fair. The good news is that there are many income […]

Tips For Finding A Reliable Personal Debt Consolidation Loan Lender

Introduction If you are like many people around the world, you may be dealing with serious debt. ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, you may feel that your debt has become out of control. ໃນເລື່ອງນີ້, you may be looking for solutions through which you can restore some order to your finances. One option that you may want to consider is a personal debt consolidation loan. Through this article you will be provided with an overview of how to find a personal debt consolidation loan in the real world. Armed with this informat […]

A Debt Consolidation Loan: Smooth Out The Financial Rough Spots

Most people have times in their lives where their income just doesn’t meet expenses and they need to find ways to get through those tough times. One of the most stressful times in someone’s life is when they find themselves out of work for any reason or if available hours at work are reduced so they have far less take home pay. If you are one of these people, ເອົາໃຈໃສ່. While you are looking for a new job, there are actions you can take to reduce your expenses and keep more money in […]

What Are The Different Mortgage Loan Options?

When it comes to financing your home, you have a few options to take into consideration. It can be confusing and you may not know the difference between the options or know which one is right for you. Lets take a look at the three most popular mortgage loan options. Fixed mortgage loans Fixed mortgage rate loans are the most popular type of home loan. With this type of loan you will know upfront what your monthly payment will be for the life of your loan. ທ 30 year fixed rate loan is probably […]

Mortgage Cover Could Save The Roof Over Your Head If You Were To Become Ill Or Unemployed

Mortgage cover could mean the difference between you losing the roof over your head or keeping it if you were to become ill and unable to work, suffer an accident or become unemployed by such as redundancy. The downside to the cover is that it is not suitable for all circumstances due to the exclusions which exist in all policies. Common reasons which could stop you from being eligible to make a claim include if you are only working part time, suffering from an ongoing illness or if you are reti […]

How Credit Scores Are Calculated For Mortgage Purposes And How This Affects Offers On Mortgages By Lenders.

You may not even be aware that you have a credit score, but if youve ever applied for a mortgage, a car loan or even had utilities, such as gas or electricity connected to your home, its likely that your credit score has been checked. A credit score is effectively a risk-assessment carried out by a lender to see what the likelihood is of you either paying or defaulting on your bills. It is a mathematical formula that compares your bill-paying history with the histories of millions of other peopl […]

Forget The Worry To Carry Cash. Use Business Credit Cards

Gone are the days when one had to carry cash either for business or leisure travel. Now in the market are available business credit cards, which take care of all the needs when you are traveling. Business credit cards have also evolved as per the needs of the time and are being tailor made to the specific needs of the customers. The business credit cards have also become gender specific as well, i.e. a line of business credit cards have been launched which are in tune and sync with the aspiratio […]

Applying For A Personal Debt Consolidation Loan: The Impact Of Your Credit Score

Introduction You may have reached a juncture in your life at which youve found yourself dealing with ever mounting and more unmanageable debt. You do feel that your debt has become completely out of control. You may be looking for solutions through which you can restore some order to your finances. As you go about looking for solutions regarding you debt problem, you likely have come up with many questions along the way. ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, you may have a number of questions about your personal debt co […]

How To Get Affordable Homeowner’s Insurance In Arkansas

For most people in Arkansas their home is their biggest investment and their most prized asset. It just makes good sense to protect something that valuable with insurance. Even though you want to save money and get the most affordable homeowners insurance you possibly can, do not skimp on the size of your policy. You need to talk with a contractor or a good real estate agent and learn the facts about how much it will actually cost in todays dollars to rebuild your home from the foundation up if […]

The Past Need Not Reflect The Future

People who are facing loan repayment problems generally find that they are earning bad credit points. What this means is that his credit ranking drops considerably. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, he will not be given top priority if he chooses to go in for some other loan. But this does not mean that he is not eligible for any loan at all. ມື້ນີ້, we are seeing a rise in the numbers of people who fall into the category of people having poor credit. This is probably the reason why banks and various other lendi […]

Prepping To Buy Property In Thailand

The first thing I did in preparation for getting a house in Thailand was scour the Internet for all the information I could find on owning or leasing a house in Thailand. Most of the information I found was at Thai legal sites and forums. The legal sites had the nitty-gritty information and the forums had the personal stories and some mis-information. I also purchased a book, actually an eBook, which was one mans tale about building a house in Thailand. This was a great twenty-dollar investment […]

Sell Your House Fast!

When changes happen in your lifefor good or badyou may have to face the need to sell your home and sell it quick. If you need to move you probably don’t want the anxiety or cost of trying to sell from another town while your home stays empty and unprotected. You may also not want the burden of the cost of paying for two mortgages and utilities for any length of time. WHAT WILL HAPPEN IF MY HOME DOESN’T SELL? ຈົ່ງປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບມັນ, there are times when the best thing t […]

What is a Condotel?

What is a Condotel? Is it a condominium? Is it a hotel? Well its a combination of both. Its also one of the hottest types of investment properties around the world and now available in Philippines. Pacific Concord Properties Incs Lancaster Suites in Metro Manila is a condo Hotel (Condotel) in Shaw Boulevard close to the Ortigas Center. Scheduled for opening this year, prices at Lancaster have appreciated very rapidly, ເກືອບ​ທັງ​ຫມົດ 100% ໃນທີ່ສຸດ 3 ປີ. You buy a condominium as a vacation home with […]

Where Can I Buy Homes For As Little As $10,000?

The last couple of years have seen a spurt in attendance at government real estate auctions. The concept of buying bank or government seized real estate from these auctions has gained popularity due to the realization that many kinds of real estate including family homes, multiple unit houses, ຫ້ອງແຖວ, townhouses, commercial properties, land and vacation homes at very high discounts. Buying from these auctions can take off almost 80-90% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ. A seized property is a property whi […]

A New Program To Assist First-Time Homebuyers

Studies show the dream of homeownership is becoming a reality for a growing number of Americans. ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, according to the 2005 Harvard Joint Center for Housing Studies State of the Nation’s Housing Report, minorities are making inroads into all housing market segments across the United States. This trend is expected to continue with minorities making up a growing share of the homeowner population with each successive generation. The study reveals that nearly 35 percent of all first-ti […]

Loan Protection Still Under Scrutiny With Over 4,000 Payment Protection Policies In 2007 Being Investigated

The headline is correct. Even though guidelines have been set out by the Financial Services Authority (FSA) since it began investigating the sector in 2005, the mis-selling of payment protection insurance (PPI) is still occurring as over 4,000 cases have been investigated in 2007. The worst however is the fact that this figure is double that of the year before which of course does nothing to restore the lost faith in the products. This is saddening, as loan protection, sold correctly, can be a v […]

Payments Are Lowered When You Choose To Consolidate Debt

There are lots of ways to reduce the way in which an individual pays their debt. Some of these methods include debt management, declaring bankruptcy, bill consolidation, debt forgiveness, debt payoff, and debt settlement. Individuals who are trying to reduce their debt burden will need to consider their options in light of their situation; ສຳ ລັບຫລາຍໆຄົນ, bad credit debt consolidation will be the best choice. Most people in debt find themselves there due to poor planning in terms of spending on credit […]

When Looking For The Best Mortgage Shop Online And Compare

There is a relatively easy way to shop and compare mortgages. By going online with a specialist website you are able to compare the different types of mortgage, interest rates and hidden costs. All of these factors go towards determining which mortgage is the best mortgage. It can be easy to be blinded by low rates of interest when looking for a mortgage. However you have to also take the time to compare the small print as this is where additional costs can be found and there can be many. All of […]

Dont Waste Your Money

As little as ten to twenty years ago, when you brought your car to the shop for repairs, there were shady people that would find more wrong with your car than you realized. With the increased reports of fraud and unhappy consumers, the governing bodies for auto shops and garages have passed consumer protection laws. With this protection, garages and auto shops that attempt to take advantage of the customers would face heavy penalties. As garages and auto shops received word, the reports of such […]

Getting Your First Bank Credit

A part of modern living involves getting and using credit. Many people would proclaim that it is better to live on the cash basis and to never owe anyone anything, and that would be good advice, but it is nearly impossible to live that way today. ສຳ ລັບສ່ວນໃຫຍ່, American adults will have to get credit at some time or another and one of the best places to do that is through your local bank. Young adults who are just starting out often find it difficult to get credit and when they do get it the […]

What Is A Direct Deposit?

Direct deposit has become a very popular way for people to have money deposited into their bank account without having to actually visit the bank. Direct deposit is a form of EFT which stands for Electronic Funds Transfer. When it comes to direct deposit, employers can electronically deposit a payroll check into an employee’s bank account. This all but eliminates the need for paper checks and visits to the bank to deposit those paper checks. In the U.S. direct deposit has become very popul […]

Get Into The Franchise Business With Your Refinancing Mortgage Loan

Refinancing mortgage loans are just about the next best thing to credit cards. ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, credit cards are a bad source of debts, but we also cant deny the fact that it allows us freedom and convenience. After the fact Refinancing mortgage loans can give the same amount of freedom and convenience. Just make sure to get the best refinancing deal on the market. If you are thinking of putting up a little shop or a bigger business, you will undoubtedly need hard cash. You will be pleased to know that y […]

Wise Use Of Credit Cards

Using your credit cards wisely might be the most important and beneficial decision you can make towards financial health. The reason for this is simple: high interest rates on credit cards can cost you more than money if you find yourself unable to make your payments on time. ພິຈາລະນານີ້: ສຳ ລັບຜູ້ບໍລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່, home payments (or rent payments), along with automobile payments are usually the two most expensive debts that a consumer carries. These two payments alone can often account for over 30% o […]

Car Credit Finance Can Be Found Cheaper With A Specialist Website

There are many different types of car credit finance which means that there is a type of finance out there to suit all circumstances. Whichever type is the most suitable for your needs you can get the best deals and among the cheapest quotes if you go online with a specialist website. A specialist website will have all the information needed so you can decide which type of car credit finance is right for your needs. Whether you are looking for a bad credit loan, a used car loan or a personal loa […]

ເງິນກູ້ເພື່ອສົມທົບ ໜີ້: Information You Need To Reduce Debt And Live Your Life

Debt squeezes your finances, ກາລະໂອກາດ, ສຸ​ຂະ​ພາບ, and family relationships. It constrains, constricts, restricts and stifles. Heavy debt payments every month can leave their mark on your confidence, hopes, dreams, and your health. So how would using a debt consolidation loan solve your problems? The most important thing you need to do is to free yourself from the strong grip of debt. While you may not be able to pay off your debts in a single hit, you can do the next best thingconsoli […]

Reducing Your Loan Interest Payments

If you have a long-term loan with high interest, then you might find yourself paying almost as much in interest payments as you are towards the money you borrowed. ຖ້າເປັນແບບນີ້, then you should look at ways to reduce those loan interest payments. Reducing your loan interest payments will help you to pay off your loan more quickly, and thereby save yourself money. Here are some tips on how to reduce your loan interest payments. Change your loan One way to reduce your interest payments is t […]

What You Need To Know About Home Equity Loans

A home equity loan is a popular and attractive source of borrowing for thousands of people. Part of the reason people think first of a home equity loan when they need a substantial sum of money is that home equity loans are marketed extensively, with advertisement in every medium. Lenders love home equity loans because they are highly risk free. ເພາະສະນັ້ນ, a home equity loan is easy to get and offers one of the best interest rate of any type of high end loan. A home equity loan is attractive for […]

What Really Happens When You File For Bankruptcy

Having a hard time paying your bills? Do they seem like they just keep adding up? A lot of people in this situation think that filing for bankruptcy is the easy way out. In all reality, bankruptcy should be your very last resort. Most people do not understand the long term effects of this course of action they are also unaware that there is a very extensive process that happens before and after you file for bankruptcy. ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນການລ່ວງລະເມີດແລະການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ 2005 states th […]

Forexhow Can I Put The Odds In My Favor?

How does an investor set themselves up for success when thinking about a market as large and volatile as the Forex? Also known as the Foreign Exchange market, the Forex allows investors to speculate on the movement of currency exchange rates between different countries. It is impossible to accurately predict the movements of the market all the time but many of the top investors maintain that there are ways to increase your odds of anticipating market fluctuations and capitalizing from them. ທີ່ນີ້ […]

What Is A Debt Consolidation Loan?

A debt consolidation loan can come in very handy for many consumers but these loans should be examined carefully before signing up for any. Like all financial instruments, this type of loan will have its benefits and its drawbacks. Let’s look at a few of the more important issues concerning debt consolidation loans. A debt consolidation loan is the replacement of multiple loans with a single loan. One of the benefits of a debt loan is that the borrower will often see a lower monthly paymen […]

ເວັບໄຊຂ່າວສານການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບ

ຈັດສົ່ງຂ່າວການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບໂລກ, ຖັນ, ແລະຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຕໍ່ກັບທຸກຄົນທົ່ວໂລກ. World Wide Web Building ອາຄານອະສັງຫາລິມະສັບທົ່ວໂລກບົດຄວາມ WebSite.WS 」ມັນແມ່ນບົດຄວາມກ່ຽວກັບອາຄານອະສັງຫາລິມະສັບສາກົນທີ່ຖືກປຸກສ້າງແລະເຜີຍແຜ່ທົ່ວໂລກ. ຂໍໃຫ້ແບ່ງປັນກັບທຸກຄົນໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ.

ຫວັງວ່າບົດຄວາມກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບແມ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານ. ແບ່ງປັນບົດຄວາມກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບສາກົນນີ້ແລະເວັບໄຊທ໌ຂ່າວສັງລວມການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບທົ່ວໂລກໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກ. ຂ້ອຍຂໍອວຍພອນໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກ. ຂອບ​ໃຈ.

ເວັບໄຊທ໌ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງອະສັງຫາລິມະສັບສາກົນ.
Gvmg - ກຸ່ມກາລະຕະຫຼາດ Viral Global

CTR IMG