ಆಪ್-portunities ಗ್ರೋ, ಆಧುನಿಕ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ

100x ಸಾಲ ಅಥವಾ ಅಂಚು ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷನರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ

ನೀವು BITMEX ಗುಡ್ ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು?


100× ಸಾಮರ್ಥ್ಯ!! Cryptocurrency ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿಸಿ


ಒಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಜೀವನ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಡಿಯಲು! ಈ ಮನಸ್ಸು, ನೀವೇ ಮಾಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಗುಣಗಳು ನೋಡುವ ಹುಡುಕಲು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಷನರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ. The reason that rental properties fall into a separate category is that the owner of a house always has to disclose facts about the property for sale, and also has to be truthful in this disclosure, for fear of a civil law suit. ಆದಾಗ್ಯೂ, if he has recently rented the property, he may be justified in saying that he had no knowledge of any latent damage. ಆದ್ದರಿಂದ, if you buy an ex-rental home, and face such conditions as damp dry wall, or a mold that appeared in the basement after your offer is accepted, you may have no rebuttal. There may be grounds for him to legally deny responsibility. Unexpected mold in a home could be a reflection on the changing face of modern day society. In some areas, realtors are reporting a comparative surge of properties on the market that have been used by the previous occupants for ‘grow ops’. Or more precisely, the people who have been living there have been growing marijuana secretly in the home. Quite often these homes are in quiet suburban areas on the average street. Some areas have reported a 250% increase in grow ops in a two year period. The problem is not simply a West Coast one, as other more easterly regions have also been implicated. If there is evidence to suggest that the house may have been used in this way, both the realtor and the owner may be faced with a dilemma. Even if they both have their suspicions, it is slanderous to accuse an ex-tenant of running a grow op, unless there has been a recent criminal conviction, so the situation is difficult and needs prudent assessment from the prospective buyer. Once the property has been vacated, the toxic mould (from the high humidity required for growing marijuana) can grow unhindered. While surface mold is not so difficult to eradicate from a property, it could be a pointer for other problems. The intense humidity required for successful growing can also permeate the sheet rock which will react by crumbling inside. This may not be immediately noticeable, but will be expensive to replace. On a positive note, it is difficult to eradicate the musty smell from growing and smoking marijuana so check an empty home for this type of smellor alternatively, check for a very strong smell which may be used to over-ride it! ಆಪ್-portunities ಗ್ರೋ, ಆಧುನಿಕ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ


· ದಯವಿಟ್ಟು!! ಉಚಿತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!

|

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ


・ Grow Op-portunities, ಆಧುನಿಕ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ

[ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ (HTML ಕೋಡ್)][Trackback URL]