Y peryglon o 0% APR

Sut i fasnachu Bitcoin yn 100X trosoledd neu ffin

Gallwch Gwneud Arian Gyda Da BITMEX?


100Trosoledd ×!! Cyfrif FX Cryptocurrency Chyflea I Fyny


Mae'n debyg, cafodd Youve galwad gan gynrychiolwyr banc yn gofyn i chi agor cyfrif neu newid eich balansau iddynt. Efallai iddynt ddenu chi gyda dweud eu bod yn cynnig 0% APR ar drosglwyddo cydbwysedd neu ar eich blwyddyn gyntaf o ddefnyddio cerdyn newydd. Gan ddefnyddio cerdyn credyd gyda 0% APR yn swnio'n rhy dda i fod yn wir. Cyn fyddwch chi'n arwyddo ar gyfer eu cynnig, Rhaid ichi fod yn ymwybodol o rhai taliadau cudd sydd ganddynt. Fel arfer, y 0% Bydd cynnig APR yn dechrau ar ôl y tymor gwyliau lle mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael cymaint o ddyled. Byddwch fwy na thebyg yn derbyn tunnell o e-byst gan y banciau yn hudo i chi 0% APR, cymeradwyo cyflym a sawl fanteision eraill. wrth gwrs, yn meddwl y byddwch yn gallu i arbed llawer ar y rhain, Byddai chi atgyfnerthu eich dyled i eich cerdyn credyd y credai chi wedi 0% APR. APR yn acronym ar gyfer cyfradd canran blynyddol. Mae hyn yn y Mesur yn y pen draw os youre talu cyfradd llog uchel iawn. Cynnig cerdyn credyd 0% APR mewn gwirionedd yn swnio'n ddeniadol, ond rhaid ichi gofio bod cwmnïau cerdyn credyd hyn yma am elw. Cyn ichi ei llenwi y ffurflen gais ar gyfer cyfrif newydd neu drosglwyddo cydbwysedd, Gwnewch yn siŵr nad ydych wedi darllen a deall pob eitem yn y telerau drylwyr & Amodau. Y dacteg mwyaf cyffredin a gyflogir yn 0% Cardiau credyd APR yw bod hyn yn unig ar gyfer cynnig cyfyngedig iawn. Gallai rhai Americanwyr yn credu y bydd y cynnig yn para am nifer o flynyddoedd, ond mae hynny'n wir mewn gwirionedd. byddwch chi ond yn mwynhau 0% APR am chwe mis ar y mwyaf. Ei fel arfer dim ond cynnig rhagarweiniol wedi'i gynllunio i gynyddu eu nifer o ddeiliaid cyfrif. Pan yn y cyfnod rhagarweiniol dros, fel arfer ni fydd ydych hyd yn oed yn gwybod dros ei, byddai gennych i dalu cyfraddau llog afresymol cerdyn credyd. Weithiau mae'r rhain hyd yn oed yn uwch na'r hyn rydych wedi bod yn talu o'r blaen. Weithiau mae'r rhain hyd yn oed yn uwch na'r hyn rydych wedi bod yn talu o'r blaen 0% Cerdyn credyd APR yn os mae'r cynnig hwn yn cynnwys trosglwyddiadau cydbwysedd. Rhan fwyaf o'r amser, Dydy o ddim. Yn hytrach na gallu i arbed, Efallai y cewch chi'ch hun yn gwario mwy ar gyfer cyfraddau llog os ydych yn penderfynu trosglwyddo eich balansau credyd. Fel arfer, Nid cwmnïau cerdyn credyd yn dweud yn eu taflenni hyn 0% Cynnig APR yn llym ar gyfer prynu a dynnir wrth eich cerdyn credyd newydd gyda hwy. Os ydych yn digwydd dod ar draws cwmni cerdyn credyd sy'n addo 0% APR am flwyddyn, gwirio eu cyflyrau eraill. Weithiau, byddai'n dweud y gall derfynu y cynnig yn unrhyw adeg, Os ydych wedi methu talu y swm lleiaf dyledus ar amser. Os youre ychydig yn hwyr hyd yn oed am un diwrnod, byddai gennych i ddechrau talu eu cyfraddau llog safonol. Bod yn berchen ar gerdyn credyd sydd wedi 0% Gall APR yn fanteisiol iawn, enwedig mewn lleihau eich biliau. Fodd bynnag, Rhaid ichi fod yn ymwybodol iawn o ddalfeydd rhai fel y rhai a grybwyllwyd uchod. Mae yna ffyrdd eraill gall y cwmnïau cerdyn credyd yn echdynnu ychydig mwy o ddoleri oddi wrthych hefyd, hyd yn oed os yw'n dweud bod talu youre 0% APR. Cael cerdyn credyd newydd yn rhywbeth y dylech roi ystyriaeth ofalus. Os youre yn ddigon gofalus, Efallai y cewch chi'ch hun syrthio i ddyled enfawr yn gyflym. Yr unig ffordd effeithiol o dorri i lawr eich dyledion cardiau credyd yw i ddod yn fwy ariannol gyfrifol. Dont yn llwyr ddibynnu ar 0% Cardiau credyd APR i ostwng eich dyledion. Y peryglon o 0% APR


· Os gwelwch yn dda!! Share Am ddim!!

|

Share


・ The Dangers Of 0% APR

[Cyswllt I'r Hon Bostio (HTML cod)][URL trackback]