Posts Tagged ‘ask

Sut i gymharu'r perchennog cartref Cost isel ’ s yswiriant yn Washington

Sut i fasnachu Bitcoin yn 100X trosoledd neu ffin

Gallwch Gwneud Arian Gyda Da BITMEX?


100Trosoledd ×!! Cyfrif FX Cryptocurrency Chyflea I Fyny


In Washington State homeowners should know what is and isnt covered in their insurance policies. One thing that homeowner insurance companies in Washington State typically dont include in their coverage is flood damage. If a homeowner is concerned about the threat of a flood, they need to speak to their agent about adding that on. yn ychwanegol, there are some things that may be included that arent warranted for a particular situation. If you are looking for low cost home...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

12 Mae cwestiynau wrth ddewis yswiriant deintyddol cynllun ar-lein

Oftentimes bydd llawer o bobl yn cael bargen wael ar-lein syml oherwydd dim ond peidiwch â cynllun yn ddigon da, gwneud digon o ymchwil neu ofyn cwestiynau. Os ydych yn ystyried ar ymuno â gwmni deintyddol ar-lein, ystyried yr awgrymiadau canlynol i'ch helpu i ddewis y darllediadau gorau i chi gyda'r cwmni mwyaf cymwysedig. 1. Pennu beth yw eich anghenion: sylw unigol a theulu, busnes a/neu sylw yn y grŵp? Byddwch am wybod hyn cyn i chi ymweld unrhyw wefan, oherwydd ch....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ffordd arall i'w dalu ar gyfer benthyciadau ysgol

Rhan fwyaf o bobl ddim yn ymwneud â faint o arian mae nhw'n benthyg er mwyn mynd i'r coleg- leiaf, Nid tra maen nhw'n dal i fod mewn coleg ac osgoi taliadau gan ohirio iddynt tan ar ôl graddio. Caiff myfyrwyr eu haddysgu i gredu y bydd mynd i'r coleg yn arwain at swyddi â chyflogau uwch, ac felly- talu benthyciadau sydd eu hangen i gael na fydd addysg uwch yn hawdd i ad-dalu dim ond, ond yn werth y buddsoddiad, Ni waeth faint y mae'r buddsoddiad yn dod i ben yn....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ystyried cerdyn credyd busnes ar gyfer eich busnes bach

Ariannu Mae bob amser yn ystyriaeth ar gyfer busnesau bach sydd newydd ei sefydlu. Ystod y cynnar, blynyddoedd hanfodol, cyfalaf digonol yn angenrheidiol i feithrin ac i helpu busnesau bach a goresgyn ei poenau cychwynnol. Gall y darpariaethau ariannol damcaniaethol a wnaed yn y cynllun busnes yn dda nid gorchudd popeth yn arfer. Ceir ychydig o amgylchiadau annisgwyl a heb ei gynllunio a bydd yn galw am rywfaint o arian ychwanegol, fel arfer. Dyma lle mae'r cerdyn credyd busnes wir ha....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Adolygu manteision cerdyn credyd nwy

Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n berchen ar gar yn cael problemau tebyg. Mae cost tanwydd yn peidio byth i gynyddu ac mae'n faich ariannol pendant i bob perchennog car. Felly, Beth y mae angen inni ei wneud yw torri i lawr ar gostau gorbenion mewn milltiroedd nwy. Mae'r broblem hon wedi'i ateb yn olaf pan fydd math arall o cerdyn credyd a oedd wedi'u creu. Gelwir hyn y cerdyn credyd nwy. Cerdyn credyd nwy yn ddefnyddiol iawn. Mae'n caniatáu cyfleustra ar gyfer perchnogion car wrth brynu nwy. Ad-daliadau mawr a pideos yn constan....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Wynebu meddygol biliau chi Doeddwn i ddim wedi eu cynllunio ar? Gall Benthyciad cyfuno dyledion ar-lein yn helpu

An unexpected car accident or heart attack is stressful enough in itself. When you compound that with the medical expenses as a result, the numbers can grow quite scary. Usually a hospital will be willing to work out some sort of plan with you so that you do not have to pay the entire expense immediately, yet this is not always enough. Sometimes the amount theyre asking you to pay in installments is more than you can afford. wedi'r cwbl, with the medical problem, the every day...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gael y cyfraddau gorau ar yswiriant iechyd yn Oregon

Yswiriant iechyd wedi bod yn gyffredin yn Oregon ers diwedd yr ail ryfel byd. Am flynyddoedd lawer premiymau yswiriant iechyd rhad ei gwneud yn hawdd fforddiadwy ar gyfer y rhan fwyaf o fusnesau i gynnig eu gweithwyr am ddim neu am bron ddim darllediadau iechyd. Mae pethau wedi newid. Wedi datblygiadau technolegol diweddar mewn meddygaeth yn gyrru prisiau sky yn uchel a gall llawer o gyflogwyr yn Oregon mwyach fforddio i roi eu gweithwyr gofal iechyd am ddim i; Mae llawer wedi cael i ollwng eu gweithiwr gofal iechyd ent....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cais ar-lein cerdyn credyd yn gymwys

An online credit card application is very summer to apply for a credit card in any other situation. The same sort of information is going to be asked and your credit report will still have to be looked at. The only difference is that you don't have anything to fill out by hand in your to sign your name. Here is what happens when you think in one to apply for an online credit card application. When you want to apply online for a credit card application, you'll be asked t...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Beth yw polisïau yswiriant arbenigedd?

Ceir llawer o fathau o yswiriant ar gael. Y perchennog cartref yswiriant, Foduro yswiriant, yswiriant bywyd, yswiriant bywyd, ond mae yna hefyd arbenigedd polisïau yswiriant ar gael y gall rhai defnyddwyr ei chael yn ddefnyddiol iawn. Bydd yr erthygl hon yn archwilio rhai o'r mathau mwy cyffredin o arbenigedd yswiriant. Mewn termau syml, arbenigedd yswiriant yn union beth y mae'n swnio fel. Mae'n yswiriant a brynir ar gyfer eitemau arbennig neu unigryw. Defnyddir hefyd i ddarparu cysylltiadau cyhoeddus ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Wneud arbedion ar eich Car yn yswiriant drwy godi dros ben

Summary: When buying car insurance, the type and the insurer that you decide to go with will depend on the amount that you are asked to pay in premiums. On saying this, whichever form of insurance you decide to take, whether fully comprehensive or third party fire and theft, you can save money on it if you just follow some simple common sense. In some cases you save yourself just a few pounds per year, while others will help you shave a hundred or more from your car insurance prem...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Wneud fy blaengaredd gyda benthyciad wedi ei warantu

There comes a time in every woman's life (and occasionally a man's) when they want a completely new look; not for themselves but for the home! This is usually at a time when money is a bit tight and the most you can hope to afford is some new cushion covers and a lick of paint. But are you giving up too easily? You are a home owner and, as such, you have the wherewithal (the collateral) for lenders to look more favourably upon you if you ask to borrow their money. Taking ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i arbed arian ar benthyciad diwrnod cyflog

Cael yr arian hwnnw y mae angen ichi pan fydd gennych argyfwng gall olygu fod gennych benthyciad diwrnod cyflog. Gellir cael benthyciadau cyflym a hawdd hyn yn y rhan fwyaf o leoedd, Mae'n gwneud y benthyciad o ddewis cyn belled â easiness a chyfleustra yn ymwneud. mewn ffaith, Mae llenwi cais yn cymryd dim ond am 10 munud neu lai. Gallant, Fodd bynnag, hefyd yn gostus iawn. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i gael bargen well pan fyddwch yn cymryd benthyciad diwrnod cyflog. Lende benthyciad un gall fod am ddim diwrnod cyflog cyntaf....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyfyngiadau cymdeithas perchennog cartref darllen cyn prynu

Many communities have associations for homeowners, property owners, condo owners, or similar associations. The presence of a homeowners association, also known as HOA, introduces another layer of rules and regulations to consider when buying a home. Some people love these associations and some hate them.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Teithio gyda'r cardiau credyd: Beth y mae angen ichi wybod

Fel yr ydych yn gwneud cynlluniau teithio yr haf hwn, yn sicr o pecyn plastig. Cardiau credyd yn arf cyfleus i ariannu eich taith. I wneud y mwyaf ohonynt, ei orau i gadw ychydig o ffactorau mewn cof. Heres hyn sydd angen i chi wybod cyn i chi fynd. Cynllun ymlaen fel chi baratoi ar gyfer y daith, Edrychwch ar y cardiau credyd a gennych. Os ydych yn bwriadu teithio dramor, ystyried gwneud cardiau a derbynnir yn eang, megis Visa neu MasterCard. Cymryd ar hyd dau cardiau credyd yn ddoeth; y ffordd hon, yr ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cael cerdyn credyd yn ogystal â credyd gwael

Bydd pobl â hanes credyd gwael yn ei chael yn anodd i gael cerdyn credyd newydd. Serch hynny, dal i gael cerdyn credyd er gwaethaf credyd gwael drwy ddilyn y camau hyn. 1. Wneud cais am gerdyn credyd ar storfeydd manwerthwr bach. Mae'r cwmnïau hyn yn fodlon dal i gamblo ar bobl â hanes credyd gwael. Pan maent yn derbyn eich cais, Dylid prynu ar symiau bach gan ddefnyddio eich cerdyn credyd yn unig. Dalu eich costau gofynnol bob mis o fewn y pryd....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Awgrymiadau adeilad i brynwyr tai newydd

The life-changing event of purchasing a new home can be both exciting and overwhelming. Prospective homebuyers can save themselves from headaches by working with their builder on these useful construction do's and don'ts.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dim arian i lawr – Mewn gwirionedd?

Can you really buy real estate with no money down? Ie, you can, if you understand what the seller wants out of the deal, and you know these simple techniques.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Climbing The Equity Ladder

If you currently find yourself in the enviable position of looking to buy a second property then congratulations. The equity that you stand to gain from this purchase can be considerable, just remember to plan properly, to maximize your gain. The first step in this process is to decide what the second home will be utilized for.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Tair ffordd profedig i arbed miloedd wrth werthu eich cartref

Os ydych yn chwilio i werthu eich cartref, peidiwch â chymryd yn ganiataol eich bod yn gorfodi i dalu 5% neu 6% ffi rhestru. Mae digon o ffyrdd o arbed.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Benthycwyr cartref symudol, Ariannu a morgeisi

Ceisio cyllid cartref gall fod yn broses ddryslyd i rywun sy'n newydd i brynu cartref neu werthu cartref. Sut y gwelwch y benthyciad gorau? Oes angen i chi fod yn gymwys cyn? Sut yr ydych yn ailariannu eich morgais presennol? Beth dylech ddweud wrth eich prynwyr wrth werthu eich cartref? Mae'r rhain yn gwestiynau y, Os heb eu hateb, Gallai arafu eich nod arfaethedig. Mae'r erthygl hon yn golygu i helpu'r rheini sy'n ceisio cyllid neu gwerthu cartref yn deall beth y mae angen iddynt wybod i gwblhau'r prynu cartref neu h ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Yn galw ar gyfreithiwr dylid symud prif werthwyr cartrefi preifat

When you sell your own home you need to be prepared. Make an appointment with your lawyer so they can prepare you for any legal pitfalls you may be facing at closing time. Sorting these issues out before you sell can ensure a smooth transaction at the most critical of times down the road.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cais ar-lein ar gyfer glas datganedig Americanaidd

 fast gyflymder o fywydau bob dydd, nad oes gan bobl lawer o amser ar gyfer popeth. Mae pobl yn ymdrechu'n galed i reoli eu hamser ac yn gallu gwneud gwahanol bethau y maent i fod i'w wneud. Wedi darganfod technoleg fodern yn dod yn effeithiol iawn wrth wneud y tasgau y defnyddwyr mewn bancio a masnach. Drwy'r rhyngrwyd, Gall defnyddwyr bellach wneud cais ar-lein ar gyfer cerdyn credyd. Ar wahân i allu gwneud cais ar-lein ar gyfer credyd, Gall defnyddwyr hefyd wneud onlin....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyfleoedd benthyciadau rhataf

You are considering finance for home improvements, cydgrynhoi dyled, a holiday home, a car you name it the question always pops up which way is going to be the cheapest way to finance. Should I use a credit card, personal loan, HP, gorddrafft, store card, interest-free credit, catalog, secured loan, or a credit union? Different methods of borrowing suit different types of people and situations. Whatever type of borrowing you choose, make sure you will be able to afford t...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Credyd amddiffyn cynghorion tra syrffio y rhyngrwyd

Gwybodaeth credyd personau yn hanfodol. Os bydd yn cyrraedd dwylo maleisus, Gall hunaniaeth person hwn yn dwyn a defnyddio mewn ffyrdd a fydd yn y pen draw yn dinistrio y credyd personau a hygrededd. Gall person sy'n nid yw'r amddiffyn ei gwybodaeth credyd yn hawdd dioddef trais a chamdrin gan lladrad hunaniaeth. Yn yr hen ddyddiau da, credyd amddiffyn yn hawdd. Dim ond un peth i gofio: Nid ag darparu gwybodaeth ariannol i ddieithryn oni bai bod y dieithryn yn rhywun y gellir....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Masnachu arian cyfred – Sut i ddarllen dyfyniadau pâr arian cyfred

One of the most difficult things for newcomers to the forex to wrap their heads around is how to read currency-pair quotes. wedi'r cwbl, most of us are used to seeing one price for items-a loaf of bread costs $1.89; a stock sells for $39.50 y gyfran, ac ati. But in these cases, we are exchanging one currency-U.S. dollars-for physical goods. Buying one currency with another one can be a real headscratcher, but this article will hopefully allay some of your confusion. How Curren...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut 0 Gall cardiau credyd Apr yn helpu chi i arbed arian

Drosglwyddo y cydbwysedd sydd gennych o un cerdyn credyd i'r llall yn orchwyl llafurus. Fodd bynnag, darparwyr cerdyn a banciau yn hawdd y weithdrefn hon ar gyfer eu cleientiaid. Gellir gwneud hyn drwy drosglwyddo y cydbwysedd o un cerdyn i un arall. Mae'r sefydliadau ariannol hyn hefyd yn rhoi eu cleientiaid 0% cydbwysedd ond dim ond am gyfnod cyfyngedig. Mae nifer o ddeiliaid cerdyn credyd yn manteisio ar nodwedd hon ar gyfer nifer o fisoedd, a hyd yn oed flynyddoedd bellach. Y broblem yw bod darparwyr cerdyn hynn....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynnig cerdyn credyd: Beth i chwilio amdano a beth i osgoi

Yn yr oes sydd ohoni, Mae cardiau credyd yn cael ei hystyried yn un o'r arfau ariannol pwysicaf yn ein cymdeithas. Ag ef, Gallwch brynu bron popeth mae angen ichi yn eich bywyd bob dydd hyd yn oed os dal nad oes gennych yr arian ar ei gyfer. Beth yr ydych yn ei wneud yw gennych i dalu yn ôl y cwmni cerdyn credyd bob mis ar gyfer yr arian oedd rhoi benthyg ydych â diddordeb pan wnaethoch ddefnyddio cerdyn credyd i brynu rhywbeth. Mae'r offeryn hwn yn mawr yn enwedig yn ystod argyfyngau ac mae gennych i ystyried Ed ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ceisio atgyfnerthu ddyled cyn methdaliad

Mae pobl sydd â phroblemau dyled yn aml iawn yn rhoi i mythau heb gymorth ac achlust heb erioed gymryd yr amser i ddeall y gyfraith yn wirioneddol, a goblygiadau'r methdaliad. Felly mae angen y bobl hynny sydd â dyled enfawr i fod yn ymwybodol o'r ffactorau mawr cwpl cyn rhedeg i fethdaliad ffeil ar fympwy. Bydd ei cyffredin i glywed y methdaliad yn effeithio ar eich siawns o gael credyd a llinell. Yn y farchnad hon, llawer o fenthycwyr yn barod i gymryd unrhyw cyfle oherwydd y fa....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pro ’ s a Con ’ s Cost isel ac nid oes ailariannu Cost

Ar ryw adeg, many homeowners will check into refinancing their current mortgage. There are several things that need to be taken into consideration whenever you do this. One of the most obvious concerns is of course the interest rate. Fodd bynnag, be sure to consider closing costs when looking to refinancing. It is wise to weigh all of your options before making a decision. Since closing costs can sometimes be steep, many homeowners are searching for a low cost ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Y manteision o atgyfnerthu dyled

Os youre a mynd drwy'r argyfwng ariannol ac na wyddom sut i glirio eich dyledion, yna cydgrynhoi dyled yw eich bet mwyaf diogel. Gall cyfuno dyledion yn eich rhyddhau o'r gofid o ymdrin â Biliau di-dâl, casglwyr dyledion a hyd yn oed fethdaliad. Gall drawsnewid radical eich statws credyd, eich galluogi i fyw bywyd di-straen. Mae'n cynnwys atgyfnerthu eich holl ddyledion a thalu iddynt drwy un taliad misol sengl. Cyfrifir hyd yn oed y llog a godir ar y sengl c ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Morgais ailgyllido: Gwneud defnydd da o eich ail gyfle

Taking out a second mortgage may sound easy since youve gone through the steps during the first mortgage. Dal i, people make mistakes with their refinance mortgage. Whatever their options, people should always weigh their capacity to pay back the loan given their unique circumstances. Is It Time For You to Get a Refinance Mortgage? No matter what they are saying, like interests rates are lower making the time right for a refinance or something like that, take a hold of...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Benthyciadau: I gymryd neu anwybyddu?

Dysgu pryd i gymryd benthyciadau a phryd i gefnu ar eu. Mae rhan fwyaf ohonom yn talu am rhyw fath o fenthyciadau. Yn ffres o'r kid ysgol yn talu am ei benthyciad astudiaeth, Mae y dyn drws nesaf yn talu am ei benthyciad car ac mae pâr priod yn talu am eu benthyciad tai. Ar ryw adeg yn ein bywyd, Rydym yn canfod bod cymryd benthyciad yn anochel. Felly, pan ydym yn cymryd un a pan yr ydym yn dweud na? Man cychwyn da fyddai gofyn eich hun beth yw diben y benthyciad. Gallai fod yn ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Atgyfnerthu eich dyled cerdyn credyd

Atgyfnerthu eich dyled canfod derbyn yw heb amheuaeth un addasiad mwyaf craff a gallech anarferol o wneud. Credyd unigol yn atgyfnerthu yw lledaenu arferion da ar gyfer unrhyw un sydd yn edrych i well wedi credyd bellach, ac yn y dyfodol. Mae cydgrynhoi yn gyffredin iawn y dyddiau hyn, ac y mae mewn gwirionedd yn ffordd sicr i gyfuno eich dyled ac i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich hun byth rhy bell mewn dyled cerdyn credyd. Hyd yn oed er proffesiynol yn amrywiol resymau pam i gyfnerthu eich dyled, un o'r....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynllunio ariannol yn gwneud swyddi mawr dichonadwy

For most homeowners, their home is their number one asset and the largest line of financial security and equity they have. Am y rheswm hwn, coming up with home improvement plans can be quite frightening. Homeowners know that improving their home is a good thing for the bottom line, but they also know how expensive it can be to do. Many homeowners do not have the skills or talents necessary to perform home improvement duties on their own. What they find themselves needs is...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cerdyn credyd ar gyfer y ddwy mis mêl

It is so easy to recognize newly married couples. Even the ones that do not walk around like Siamese twins have a twinkle in their eyes and a glow on their faces that gives them away. wrth gwrs, once the honeymoon period is over, the issues of daily life have to be dealt with. Long hours at the office. Coming home to wash dirty utensils or cooking. Paying the monthly bills. Marriage is not like permanently being on cloud number nine! It has its ups, but it also has an equal n...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ennill eich gwyliau rhad ac am ddim gyda cherdyn credyd America milltiroedd awyr cyflym

Wedi rhaglenni taflen aml wedi dod yn bell ers Cyflwynodd American Airlines rhain yn 1981. Ers hynny, wedi y cysyniad o raglenni taflen aml wedi croesawu gan eraill ac nid yw mwyach y parth cyfyngedig o gwmnïau hedfan. Un o'r cwmnïau cerdyn credyd sy'n cofleidio'r math hwn o gynllun gwobrwyo yw American Express. Llawer o'u cynnyrch, megis y cerdyn credyd milltiroedd awyr fynegi Americanaidd, bellach yn cynnwys y gallu i ennill milltir. Dim ond drwy ddefnyddio eich Exp Americanaidd ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ffordd A dyled-rhyddid yw cydgrynhoi dyled

Mae llawer ohonom wedi sylwi y ffordd y gall dyled yn pentyrru. Rhai pobl sy'n amhriodol yn cael gwybod am eu sefyllfa ariannol yn tueddu i wario mwy na'r eu capasiti gwirioneddol. Gall hyn ddod yn broblem gyda cardiau credyd; ers eu byddwch yn treulio i ffwrdd hyd at y terfyn eich. Llawer o bobl yn tueddu i ddefnyddio cardiau credyd yn yr un modd ag y byddai un yn defnyddio arian am ddim. Pan fydd y biliau yn dod, a dim ond ni all incwm gadw i fyny â y ad-dalu yn ddyledion a rhwymedigaethau eraill, Mae gan y person y Dewi....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gael y cyfraddau gorau ar yswiriant perchennog cartref yn Colorado

Homeowner insurance is the best thing you can provide for your home. Homeowner insurance is a popular form of personal insurance on the market. It protects homeowners from damages done to their home that may due to bad weather such as, an tornado, or any other natural disaster. It also protects them from liabilities that could happen on their property. Shopping for homeowner insurance can also be very tiresome and stressful. Tips on Finding the Best Affordable Rates You...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gael y cyfraddau gorau ar yswiriant bywyd yn Connecticut

Finding the best rate on life insurance in Connecticut isnt tough thing to do if you have taken your health seriously. Connecticut residents take stock of your life and ask yourself, if you were an insurance company would you insure you? Knowing that insurance companies underwrite life insurance policies based on the potential risk of death, how have you treated yourself. Here are a few pointers to keep in mind when looking for discounted life insurance rates: 1.Dont smo...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyfraddau morgais – Rhywbeth gwell na siopa ar gyfer cyfraddau

Is it possible? Something better than getting the best mortgage rates! Ie. I know its surprising and that it goes against what everyone says but it is true and I can prove it. First lets define what we mean by the best rates and the financial value that we can attach to shopping for the best rates. The best rate is the best mortgage rate available for you by any lender. The advent of super mortgage brokers and the Internet has forced the mortgage industry to be...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Benthyciadau perchennog cartref gorau angen chwilio am a gwefan arbenigol yw'r ffordd orau i fynd

Gall benthyciadau perchennog cartref yn amrywio'n fawr pan ddaw yn y gyfradd llog y gofynnir ichi ei dalu ac oherwydd hyn mae'n hanfodol bod gennych sawl dyfynbris ar gyfer benthyciadau. Os ydych yn dewis mynd gallai edrych ar-lein ar eich hunain ydych dreulio oriau neu ddiwrnodau hyd yn oed gerdded drwy ddyfynnu un ar ôl jotting arall i lawr y gost ac yn ceisio cofio a oedd y rhataf. Ffordd well o lawer yw i fynd i wefan arbenigol a sawl dyfynbris mewn un lle ac fel arbenigwr gwyr wh ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cwnsela credyd defnyddwyr: Yn gleddyf daufiniog?

Mae eich dyled yn mynd allan o reolaeth? Dylech ofyn am help gynt yn hytrach nag yn ddiweddarach. Dylai eich dewis y funud Mae chi wireddu eich bod yn gallu talu eich biliau ar amser cwnsela credyd defnyddwyr, neu methu talu'r lleiafswm misol ar eich cardiau credyd. Nid oes unrhyw bwynt i gyrraedd y cam lle mae'r casglwyr dyledion yn ddechrau dangos ar garreg eich drws bob bore i echdynnu'r eu ffioedd. Gall cwnsela credyd yn rhoi rhai syniadau o sut i reoli y ddyled i chi. Efallai y bydd ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gael ailforgeisio gyflym ac yn glir eich problemau

Yn gyffredinol mae mater remortgage cyflym yn dod i chwarae pan fyddwch wedi colli taliadau morgais ac efallai dan fygythiad cau. Y gallu i gwmni remortgage i weithredu'n gyflym yn hollbwysig i eich darn o cof a, llythrennol, cadw y to dros eich pen. Y rhif un lle i ddechrau eich hunt ar gyfer remortgage cyflym yn y rhyngrwyd, lle y bydd dod o hyd i nifer o gwmnïau a gall gynnig nid yn unig remortgage gyflym, ond cyfeiriaduron sy'n gallu rhoi i chi wneud rhai compari....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i ddod o hyd i effeithiol bancio ar y môr gyda diogelwch da.

Gellir dod o hyd i safleoedd ar y rhyngrwyd yn cynnig help i chi gael cyfrif ar y môr yn breifat, ond dewis yn ofalus; Mae rhai wedi sefydlu busnesau 'byd go iawn' tu ôl iddynt, ac mae rhai yn ddim mwy nag ychydig dudalennau gwe ac ychydig o fechgyn mewn ystafell gefn. Fel arfer mae cyfrifon alltraeth preifat ar gyfer unigolion uchel-net-werth; Dylai fod gennych o leiaf $100,000 adneuo. Yna byddwch yn croesawu â breichiau agored, ar ôl y diwydrwydd dyladwy angenrheidiol wedi'u cynnal. Dyledus yw diwydrwydd....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Beth yw perchnogion cartrefi yswiriant?

Gall perchennog cartref yswiriant yn golygu pethau gwahanol i bobl wahanol gan ddibynnu ar y math o bolisi y mae mewn gwirionedd. Y ddau beth y mae'r holl bolisïau yn cael ei wneud, neu o leiaf y dylent ei wneud, yn amddiffyn y cartref rhag ofn y bydd iawndal, a ydych yn amddiffyn rhag atebolrwydd personol dylai rhywun gael eu hanafu tra ar eich eiddo. Bydd yr erthygl hon yn archwilio rhai o'r materion sy'n ymwneud â perchennog cartref yswiriant a efallai yn ateb rhai cwestiynau a allai fod gennych ar y pwnc. Pan ddaw i asedau p ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Beth dylwn edrych ar gyfer pan fydd yr brynu cartref newydd?

Felly, youre looking to make a new home purchase and need information on what you should be looking for when planning to make a purchase. Consider these tips and information before you make that new home purchase.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Os byddwch yn gwerthu eich cartref fel FSBO?

Gwerthu eich cartref eich hun arbed miloedd o ddoleri mewn gomisiynau. Fodd bynnag, bod doesnt golygu o reidrwydd y dylech ei wneud am y rhesymau canlynol:

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Bydd morgais rhad yn haws prynu o fis Mawrth 2008

Mae morgais bob amser wedi bod yn anodd deall ynghyd â gweddill y teulu o bolisïau amddiffyn taliad a chael morgais rhad gellir hyd yn oed yn galetach i ganfod oni bai y gwyddoch mae gennych yr opsiwn i siopa o gwmpas am y clawr a brynu annibynnol oddi morgais gyda darparwr amddiffyn taliad annibynnol. Fodd bynnag o fis Mawrth 2008 Bydd morgais rhad yn haws ei brynu ac yn deall pan fydd yr awdurdod gwasanaethau ariannol yn cyflwyno tab cymharol ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dewis cerdyn credyd yn cynnig

Chi yw'r bos ac efallai y bydd eich ymarfer eich hawl i ddewis beth yr ydych am gael eich llinell credyd. Bydd cleient yn cael dewis bob amser ar pa opsiynau, cynnig a gwasanaethau eraill am gael ynghyd â ei gerdyn credyd a beth yw'r rheini nid ef am ychwanegu at ei daliadau. Gellir dileu pob cynnig diangen neu diangen allan o'ch cyfrif credyd? Gall gymryd ychydig o amser, ond gall fod yn. Beth yw gwerth y sweats i? Cwmnïau cerdyn credyd yn....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gael y fargen gyfradd benthyciad cartref mwyaf ffafriol

Hoffai pawb y gyfradd morgais gorau posibl. Gwybod am rai ffyrdd effeithiol i yn is i lawr eich cyfradd benthyciad cartref drwy ddarllen yr erthygl hon. Gyda channoedd o broceriaid morgeisi, banciau a'r benthycwyr, ailariannu gall fod yn eithaf hawdd heddiw. Fodd bynnag, Gall fod yn anodd dod o hyd i y gyfradd isaf a mwyaf ffafriol benthyciad cartref rydych chi am. Efallai y byddwch yn synnu i wybod eich bod, rhy, Mae cyfranogiad gweithredol yn pennu cyfraddau llog ar eich morgais. Nid y cyfraddau hyn yn cyn-dete....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Benthyciadau morgais jymbo – Pethau y dylech wybod

The definition of a Jumbo Mortgage is a mortgage loan whose total amount is higher than the standard conventional limits. Jumbo loans are simply mortgages for higher-than-normal loan amounts. The gold standard of normal in the lending industry is what is called a conforming, conventional loan; hynny yw, a loan that conforms to the secondary market agencies conventional underwriting requirements regarding credit, income/asset verification, property features, ac ati. As o...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dewisiadau amgen methdaliad

Mae methdaliad yn opsiwn fyddai unigolyn mewn anhawster ariannol enbyd yn eu gorfodi i gymryd. Ystyrir hyn fel offeryn rheoli dyled diwethaf neu dewis gallai dyledwr yn cymryd erioed oherwydd y stigma a ddaw yn sgîl ei weithredu. Cael eu cyhoeddi yn y London Gazette, ar gael ar-lein a cofrestredig, Mae Gorchmynion methdaliad yn cael effaith bellgyrhaeddol. Byddai pawb yn ymwybodol o eich ffotograffi. Bydd methdaliad yn aros yn eich cofnod credyd am gyfnod o 10 blynyddoedd. Ei ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Perchnogion tai a dyfynbrisiau yswiriant Car

In the market for both a home owner insurance quote and a car insurance quote? Consider getting both quotes from the same insurance company. Youll most likely have the same agent. Getting the same insurance agent for your home owner insurance policy and your car insurance policy means youll only have to do direct business with one person. Byd gwaith, this person will know everything about both your home owner insurance policy and your car insurance policy. Felly mae'n hanfodol eich bod yn deall y gwasanaeth y mae eu hangen arnoch drwy eich cyfrif gwirio ac wedyn yn dewis yr un cywir yn gyntaf, if you ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Tawelwch meddwl y gall arian brynu yswiriant iechyd

Onest, pob math o yswiriant yn wir ddim mwy na rhwygo mawr oddi ar; leiaf, Dyma un ffordd o edrych ar ei. Ffordd arall yw meddwl yswiriant fel ffurf SMAPB gamblo (enwedig yswiriant bywyd). Rydych yn talu premiwm misol i aros yswirio felly os chi sy'n mynd yn sâl neu farw neu gael damwain awto, Mae eich premiymau yswiriant yn talu ar ei ganfed i eich budd-dal, arbed chi o'r pentyrrau o ddyled a methdaliad posibl. Wedi dweud hynny, Afraid dweud bod insuran....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gofidiau deiliaid cerdyn credyd a Iachawdwriaeth o 0% Cardiau APR

Mae gan aelwyd Americanaidd nodweddiadol dros naw cardiau credyd. Efallai eich bod yn llusgo dyled o $6,000, ond llawer wedi ymlâdd yn y frwydr i dalu eu balansau credyd o dros $25,000. Yn 2006 unig, llai na 42% cerdyn credyd talodd deiliaid eu credyd yn llawn y mis. Os ydych yn un o'r deadbeats hyn, darllen ar. Yr alwad seiren cwmnïau cerdyn credyd yn cynnig y cwmnïau cerdyn credyd yn galed i wrthsefyll. Os ydych yn cael eich cerdyn credyd cyntaf, chi efallai wedi bod yn entic....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i brynu yswiriant bywyd cyfan ar-lein

Buying whole life insurance online is similar to buying any other kind of insurance online. If youve decided whole life insurance is for you, darllen ar. Begin your search. People love searching and shopping online because its quick and easy. To add to the convenience, you can gain instant access to multiple whole life insurance companies and policies online when you visit websites dedicated to doing the searching for you! Simply visit your favorite search engine, type buy...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Twyll cerdyn credyd: Ffyrdd o osgoi

Twyll cerdyn credyd yw un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o ddwyn oddi ar unigolyn arall. Dylech bob amser ymwybodol o'r trosedd hwn er mwyn i chi ei osgoi. Cyflawni twyll cerdyn credyd yn gyffredin iawn oherwydd mae'n hawdd iawn i wneud a gall fod yn anodd iawn olrhain. Y rheswm pam mae twyll cerdyn credyd yn hawdd i'w wneud yn syml oherwydd mae bron bawb cerdyn credyd ac mae mwy na hanner yr holl ddeiliaid cerdyn credyd yn defnyddio iddynt bob dydd. Gan adael rhywun yn gwybod am eich cerdyn credyd ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i ddewis y cerdyn credyd milltiroedd awyr cywir

Yn sicr gall hysbyslenni aml yn defnyddio manteision y gallwch ei gael o gael cerdyn credyd milltiroedd awyr. wrth gwrs, Mae cerdyn credyd ei hun yn ei gwneud yn haws i archebu eich trefniadau teithio, ond mae hyd yn oed nodweddion eraill ar y cerdyn yn ei gwneud yn fwy diddorol. Dyma rai awgrymiadau ynghylch sut y gallwch chi ddewis y cerdyn credyd milltiroedd awyr cywir ar gyfer eich anghenion. Roedd edrych ar ddim milltir diwethaf mae'n debyg bod nifer ohonoch yn meddwl y dylech edrych ar y nifer o filltiroedd fel y prif beth a gynigir -...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Benthyciadau cartref – Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod y pethau sylfaenol

Ceir llawer o fathau gwahanol o benthyciadau cartref. Ceir benthyciadau sy'n darparu bron unrhyw angen dychmygu, o fenthyciadau credyd gwael i hynny benthyciadau arbennig ar gyfer pobl â credyd perffaith. Er gall ymddangos yn wych cael cynifer o ddewisiadau, Caiff y benthyciadau hyn eu llwytho yn aml gyda nodweddion ychwanegol a all gostio arian ychwanegol. Ychwanegiadau hyn yn ychwanegu ar ac eu hanwybyddu gan y benthyciwr yn aml. Mae'n bwysig i bob amser yn darllen popeth yn y gwaith papur ar gyfer benthyciad. Un o'r pethau i edrych yn gyntaf ar gyfer Ta i ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cydgrynhoi dyled i ennill tir ariannol

Ydych yn gwybod eich bod mewn trafferth. Ceir pentyrrau o agor biliau yn eistedd yno ar y Bwrdd, a hyd yn oed yn fwy ar y ddreser nad ydych hyd yn oed yn trafferthu i agor. Nad yw eich teulu a eich ffrindiau yn mynd i ei benthyciad i chi. Yr ydych wedi gwario mwy nag y gallwch ddisgwyl realistig i ennill unrhyw adeg yn y dyfodol rhagweladwy, a dim ond ni all eich bet ar ennill y lotto. Felly, oes mewn gwirionedd unrhyw beth y gallwch ei wneud i helpu eich hun gael allan o'r llanastr hwn yr ydych wedi gwneud? Efallai, Dim ond efallai,...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
6 / 15«Top...3456789...Para»Gofynnwch
Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
GVMG - Rhestr Gwlad Cyhoeddi : Gadewch i ni rannu'r erthygl â chi o gwmpas y We Fyd-eang

Afghanistan | Affrica | Albania | Algeria | andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | armenia | Awstralia | Awstria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsiec | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominica | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecuador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | france | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(UK) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Honduras | Hong Kong | Hwngari | Gwlad yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Arfordir Ifori | Jamaica | Siapan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | libya | Liechtenstein | lithuania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | malta | Marshall | Martinique | Mauritania | mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | mongolia | montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | nicaragua | niger | nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(UK) | Norwy | Oman | pakistan | Palau | Tiriogaeth Palesteina | Panama | Papwa Gini Newydd | Paraguay | Peru | Philippines | gwlad pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | aduniad | Romania | Rwsia | Rwanda | Saint Lucia | Samoa | San Marino | Sao Tome a Principe | Saudi Arabia | sénégal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Slofacia | slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Corea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Swrinam | Swaziland | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | thailand | Togo | Tonga | Trinidad a Tobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Twfalw | U.S.A | uganda | UK | Wcráin | Emiradau Arabaidd Unedig | Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(U.S.A) | Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Fatican | venezuela | Bolivar Venezuela | Vietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Zimbabwe | GDI | Global Parthau Rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr GDI Cofrestru Iaith - Canllaw Setup Iaith Cyfrif GDI | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .WS Parth | .WS Parth Affiliate | Dot-ws swigen | swigen dot-com | Dot-ws ffyniant | ffyniant dot-com | Incwm ar gyfer Bywyd | Gwefan GDI Ddaear | Gwefan Ddaear Byd-eang | Gwefan Erthyglau Byd-eang |

galw heibio llygad Bi Mato