Posts Tagged ‘ask

Credyd amddiffyn cynghorion tra syrffio y rhyngrwyd

Sut i fasnachu Bitcoin yn 100X trosoledd neu ffin

Gallwch Gwneud Arian Gyda Da BITMEX?


100Trosoledd ×!! Cyfrif FX Cryptocurrency Chyflea I Fyny


Gwybodaeth credyd personau yn hanfodol. Os bydd yn cyrraedd dwylo maleisus, Gall hunaniaeth person hwn yn dwyn a defnyddio mewn ffyrdd a fydd yn y pen draw yn dinistrio y credyd personau a hygrededd. Gall person sy'n nid yw'r amddiffyn ei gwybodaeth credyd yn hawdd dioddef trais a chamdrin gan lladrad hunaniaeth. Yn yr hen ddyddiau da, credyd amddiffyn yn hawdd. Dim ond un peth i gofio: Nid ag darparu gwybodaeth ariannol i ddieithryn oni bai bod y dieithryn yn rhywun y gellir....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Masnachu arian cyfred – Sut i ddarllen dyfyniadau pâr arian cyfred

One of the most difficult things for newcomers to the forex to wrap their heads around is how to read currency-pair quotes. wedi'r cwbl, most of us are used to seeing one price for items-a loaf of bread costs $1.89; a stock sells for $39.50 y gyfran, ac ati. But in these cases, we are exchanging one currency-U.S. dollars-for physical goods. Buying one currency with another one can be a real headscratcher, but this article will hopefully allay some of your confusion. How Curren...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut 0 Gall cardiau credyd Apr yn helpu chi i arbed arian

Drosglwyddo y cydbwysedd sydd gennych o un cerdyn credyd i'r llall yn orchwyl llafurus. Fodd bynnag, darparwyr cerdyn a banciau yn hawdd y weithdrefn hon ar gyfer eu cleientiaid. Gellir gwneud hyn drwy drosglwyddo y cydbwysedd o un cerdyn i un arall. Mae'r sefydliadau ariannol hyn hefyd yn rhoi eu cleientiaid 0% cydbwysedd ond dim ond am gyfnod cyfyngedig. Mae nifer o ddeiliaid cerdyn credyd yn manteisio ar nodwedd hon ar gyfer nifer o fisoedd, a hyd yn oed flynyddoedd bellach. Y broblem yw bod darparwyr cerdyn hynn....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynnig cerdyn credyd: Beth i chwilio amdano a beth i osgoi

Yn yr oes sydd ohoni, Mae cardiau credyd yn cael ei hystyried yn un o'r arfau ariannol pwysicaf yn ein cymdeithas. Ag ef, Gallwch brynu bron popeth mae angen ichi yn eich bywyd bob dydd hyd yn oed os dal nad oes gennych yr arian ar ei gyfer. Beth yr ydych yn ei wneud yw gennych i dalu yn ôl y cwmni cerdyn credyd bob mis ar gyfer yr arian oedd rhoi benthyg ydych â diddordeb pan wnaethoch ddefnyddio cerdyn credyd i brynu rhywbeth. Mae'r offeryn hwn yn mawr yn enwedig yn ystod argyfyngau ac mae gennych i ystyried Ed ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ceisio atgyfnerthu ddyled cyn methdaliad

Mae pobl sydd â phroblemau dyled yn aml iawn yn rhoi i mythau heb gymorth ac achlust heb erioed gymryd yr amser i ddeall y gyfraith yn wirioneddol, a goblygiadau'r methdaliad. Felly mae angen y bobl hynny sydd â dyled enfawr i fod yn ymwybodol o'r ffactorau mawr cwpl cyn rhedeg i fethdaliad ffeil ar fympwy. Bydd ei cyffredin i glywed y methdaliad yn effeithio ar eich siawns o gael credyd a llinell. Yn y farchnad hon, llawer o fenthycwyr yn barod i gymryd unrhyw cyfle oherwydd y fa....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pro ’ s a Con ’ s Cost isel ac nid oes ailariannu Cost

Ar ryw adeg, many homeowners will check into refinancing their current mortgage. There are several things that need to be taken into consideration whenever you do this. One of the most obvious concerns is of course the interest rate. Fodd bynnag, be sure to consider closing costs when looking to refinancing. It is wise to weigh all of your options before making a decision. Since closing costs can sometimes be steep, many homeowners are searching for a low cost ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Y manteision o atgyfnerthu dyled

Os youre a mynd drwy'r argyfwng ariannol ac na wyddom sut i glirio eich dyledion, yna cydgrynhoi dyled yw eich bet mwyaf diogel. Gall cyfuno dyledion yn eich rhyddhau o'r gofid o ymdrin â Biliau di-dâl, casglwyr dyledion a hyd yn oed fethdaliad. Gall drawsnewid radical eich statws credyd, eich galluogi i fyw bywyd di-straen. Mae'n cynnwys atgyfnerthu eich holl ddyledion a thalu iddynt drwy un taliad misol sengl. Cyfrifir hyd yn oed y llog a godir ar y sengl c ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Morgais ailgyllido: Gwneud defnydd da o eich ail gyfle

Taking out a second mortgage may sound easy since youve gone through the steps during the first mortgage. Dal i, people make mistakes with their refinance mortgage. Whatever their options, people should always weigh their capacity to pay back the loan given their unique circumstances. Is It Time For You to Get a Refinance Mortgage? No matter what they are saying, like interests rates are lower making the time right for a refinance or something like that, take a hold of...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Benthyciadau: I gymryd neu anwybyddu?

Dysgu pryd i gymryd benthyciadau a phryd i gefnu ar eu. Mae rhan fwyaf ohonom yn talu am rhyw fath o fenthyciadau. Yn ffres o'r kid ysgol yn talu am ei benthyciad astudiaeth, Mae y dyn drws nesaf yn talu am ei benthyciad car ac mae pâr priod yn talu am eu benthyciad tai. Ar ryw adeg yn ein bywyd, Rydym yn canfod bod cymryd benthyciad yn anochel. Felly, pan ydym yn cymryd un a pan yr ydym yn dweud na? Man cychwyn da fyddai gofyn eich hun beth yw diben y benthyciad. Gallai fod yn ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Atgyfnerthu eich dyled cerdyn credyd

Atgyfnerthu eich dyled canfod derbyn yw heb amheuaeth un addasiad mwyaf craff a gallech anarferol o wneud. Credyd unigol yn atgyfnerthu yw lledaenu arferion da ar gyfer unrhyw un sydd yn edrych i well wedi credyd bellach, ac yn y dyfodol. Mae cydgrynhoi yn gyffredin iawn y dyddiau hyn, ac y mae mewn gwirionedd yn ffordd sicr i gyfuno eich dyled ac i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich hun byth rhy bell mewn dyled cerdyn credyd. Hyd yn oed er proffesiynol yn amrywiol resymau pam i gyfnerthu eich dyled, un o'r....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynllunio ariannol yn gwneud swyddi mawr dichonadwy

For most homeowners, their home is their number one asset and the largest line of financial security and equity they have. Am y rheswm hwn, coming up with home improvement plans can be quite frightening. Homeowners know that improving their home is a good thing for the bottom line, but they also know how expensive it can be to do. Many homeowners do not have the skills or talents necessary to perform home improvement duties on their own. What they find themselves needs is...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cerdyn credyd ar gyfer y ddwy mis mêl

It is so easy to recognize newly married couples. Even the ones that do not walk around like Siamese twins have a twinkle in their eyes and a glow on their faces that gives them away. wrth gwrs, once the honeymoon period is over, the issues of daily life have to be dealt with. Long hours at the office. Coming home to wash dirty utensils or cooking. Paying the monthly bills. Marriage is not like permanently being on cloud number nine! It has its ups, but it also has an equal n...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ennill eich gwyliau rhad ac am ddim gyda cherdyn credyd America milltiroedd awyr cyflym

Wedi rhaglenni taflen aml wedi dod yn bell ers Cyflwynodd American Airlines rhain yn 1981. Ers hynny, wedi y cysyniad o raglenni taflen aml wedi croesawu gan eraill ac nid yw mwyach y parth cyfyngedig o gwmnïau hedfan. Un o'r cwmnïau cerdyn credyd sy'n cofleidio'r math hwn o gynllun gwobrwyo yw American Express. Llawer o'u cynnyrch, megis y cerdyn credyd milltiroedd awyr fynegi Americanaidd, bellach yn cynnwys y gallu i ennill milltir. Dim ond drwy ddefnyddio eich Exp Americanaidd ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ffordd A dyled-rhyddid yw cydgrynhoi dyled

Mae llawer ohonom wedi sylwi y ffordd y gall dyled yn pentyrru. Rhai pobl sy'n amhriodol yn cael gwybod am eu sefyllfa ariannol yn tueddu i wario mwy na'r eu capasiti gwirioneddol. Gall hyn ddod yn broblem gyda cardiau credyd; ers eu byddwch yn treulio i ffwrdd hyd at y terfyn eich. Llawer o bobl yn tueddu i ddefnyddio cardiau credyd yn yr un modd ag y byddai un yn defnyddio arian am ddim. Pan fydd y biliau yn dod, a dim ond ni all incwm gadw i fyny â y ad-dalu yn ddyledion a rhwymedigaethau eraill, Mae gan y person y Dewi....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gael y cyfraddau gorau ar yswiriant perchennog cartref yn Colorado

Homeowner insurance is the best thing you can provide for your home. Homeowner insurance is a popular form of personal insurance on the market. It protects homeowners from damages done to their home that may due to bad weather such as, an tornado, or any other natural disaster. It also protects them from liabilities that could happen on their property. Shopping for homeowner insurance can also be very tiresome and stressful. Tips on Finding the Best Affordable Rates You...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gael y cyfraddau gorau ar yswiriant bywyd yn Connecticut

Finding the best rate on life insurance in Connecticut isnt tough thing to do if you have taken your health seriously. Connecticut residents take stock of your life and ask yourself, if you were an insurance company would you insure you? Knowing that insurance companies underwrite life insurance policies based on the potential risk of death, how have you treated yourself. Here are a few pointers to keep in mind when looking for discounted life insurance rates: 1.Dont smo...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyfraddau morgais – Rhywbeth gwell na siopa ar gyfer cyfraddau

Is it possible? Something better than getting the best mortgage rates! Ie. I know its surprising and that it goes against what everyone says but it is true and I can prove it. First lets define what we mean by the best rates and the financial value that we can attach to shopping for the best rates. The best rate is the best mortgage rate available for you by any lender. The advent of super mortgage brokers and the Internet has forced the mortgage industry to be...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Benthyciadau perchennog cartref gorau angen chwilio am a gwefan arbenigol yw'r ffordd orau i fynd

Gall benthyciadau perchennog cartref yn amrywio'n fawr pan ddaw yn y gyfradd llog y gofynnir ichi ei dalu ac oherwydd hyn mae'n hanfodol bod gennych sawl dyfynbris ar gyfer benthyciadau. Os ydych yn dewis mynd gallai edrych ar-lein ar eich hunain ydych dreulio oriau neu ddiwrnodau hyd yn oed gerdded drwy ddyfynnu un ar ôl jotting arall i lawr y gost ac yn ceisio cofio a oedd y rhataf. Ffordd well o lawer yw i fynd i wefan arbenigol a sawl dyfynbris mewn un lle ac fel arbenigwr gwyr wh ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cwnsela credyd defnyddwyr: Yn gleddyf daufiniog?

Mae eich dyled yn mynd allan o reolaeth? Dylech ofyn am help gynt yn hytrach nag yn ddiweddarach. Dylai eich dewis y funud Mae chi wireddu eich bod yn gallu talu eich biliau ar amser cwnsela credyd defnyddwyr, neu methu talu'r lleiafswm misol ar eich cardiau credyd. Nid oes unrhyw bwynt i gyrraedd y cam lle mae'r casglwyr dyledion yn ddechrau dangos ar garreg eich drws bob bore i echdynnu'r eu ffioedd. Gall cwnsela credyd yn rhoi rhai syniadau o sut i reoli y ddyled i chi. Efallai y bydd ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gael ailforgeisio gyflym ac yn glir eich problemau

Yn gyffredinol mae mater remortgage cyflym yn dod i chwarae pan fyddwch wedi colli taliadau morgais ac efallai dan fygythiad cau. Y gallu i gwmni remortgage i weithredu'n gyflym yn hollbwysig i eich darn o cof a, llythrennol, cadw y to dros eich pen. Y rhif un lle i ddechrau eich hunt ar gyfer remortgage cyflym yn y rhyngrwyd, lle y bydd dod o hyd i nifer o gwmnïau a gall gynnig nid yn unig remortgage gyflym, ond cyfeiriaduron sy'n gallu rhoi i chi wneud rhai compari....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i ddod o hyd i effeithiol bancio ar y môr gyda diogelwch da.

Gellir dod o hyd i safleoedd ar y rhyngrwyd yn cynnig help i chi gael cyfrif ar y môr yn breifat, ond dewis yn ofalus; Mae rhai wedi sefydlu busnesau 'byd go iawn' tu ôl iddynt, ac mae rhai yn ddim mwy nag ychydig dudalennau gwe ac ychydig o fechgyn mewn ystafell gefn. Fel arfer mae cyfrifon alltraeth preifat ar gyfer unigolion uchel-net-werth; Dylai fod gennych o leiaf $100,000 adneuo. Yna byddwch yn croesawu â breichiau agored, ar ôl y diwydrwydd dyladwy angenrheidiol wedi'u cynnal. Dyledus yw diwydrwydd....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Beth yw perchnogion cartrefi yswiriant?

Gall perchennog cartref yswiriant yn golygu pethau gwahanol i bobl wahanol gan ddibynnu ar y math o bolisi y mae mewn gwirionedd. Y ddau beth y mae'r holl bolisïau yn cael ei wneud, neu o leiaf y dylent ei wneud, yn amddiffyn y cartref rhag ofn y bydd iawndal, a ydych yn amddiffyn rhag atebolrwydd personol dylai rhywun gael eu hanafu tra ar eich eiddo. Bydd yr erthygl hon yn archwilio rhai o'r materion sy'n ymwneud â perchennog cartref yswiriant a efallai yn ateb rhai cwestiynau a allai fod gennych ar y pwnc. Pan ddaw i asedau p ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Beth dylwn edrych ar gyfer pan fydd yr brynu cartref newydd?

Felly, youre looking to make a new home purchase and need information on what you should be looking for when planning to make a purchase. Consider these tips and information before you make that new home purchase.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Os byddwch yn gwerthu eich cartref fel FSBO?

Gwerthu eich cartref eich hun arbed miloedd o ddoleri mewn gomisiynau. Fodd bynnag, bod doesnt golygu o reidrwydd y dylech ei wneud am y rhesymau canlynol:

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Bydd morgais rhad yn haws prynu o fis Mawrth 2008

Mae morgais bob amser wedi bod yn anodd deall ynghyd â gweddill y teulu o bolisïau amddiffyn taliad a chael morgais rhad gellir hyd yn oed yn galetach i ganfod oni bai y gwyddoch mae gennych yr opsiwn i siopa o gwmpas am y clawr a brynu annibynnol oddi morgais gyda darparwr amddiffyn taliad annibynnol. Fodd bynnag o fis Mawrth 2008 Bydd morgais rhad yn haws ei brynu ac yn deall pan fydd yr awdurdod gwasanaethau ariannol yn cyflwyno tab cymharol ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dewis cerdyn credyd yn cynnig

Chi yw'r bos ac efallai y bydd eich ymarfer eich hawl i ddewis beth yr ydych am gael eich llinell credyd. Bydd cleient yn cael dewis bob amser ar pa opsiynau, cynnig a gwasanaethau eraill am gael ynghyd â ei gerdyn credyd a beth yw'r rheini nid ef am ychwanegu at ei daliadau. Gellir dileu pob cynnig diangen neu diangen allan o'ch cyfrif credyd? Gall gymryd ychydig o amser, ond gall fod yn. Beth yw gwerth y sweats i? Cwmnïau cerdyn credyd yn....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gael y fargen gyfradd benthyciad cartref mwyaf ffafriol

Hoffai pawb y gyfradd morgais gorau posibl. Gwybod am rai ffyrdd effeithiol i yn is i lawr eich cyfradd benthyciad cartref drwy ddarllen yr erthygl hon. Gyda channoedd o broceriaid morgeisi, banciau a'r benthycwyr, ailariannu gall fod yn eithaf hawdd heddiw. Fodd bynnag, Gall fod yn anodd dod o hyd i y gyfradd isaf a mwyaf ffafriol benthyciad cartref rydych chi am. Efallai y byddwch yn synnu i wybod eich bod, rhy, Mae cyfranogiad gweithredol yn pennu cyfraddau llog ar eich morgais. Nid y cyfraddau hyn yn cyn-dete....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Benthyciadau morgais jymbo – Pethau y dylech wybod

The definition of a Jumbo Mortgage is a mortgage loan whose total amount is higher than the standard conventional limits. Jumbo loans are simply mortgages for higher-than-normal loan amounts. The gold standard of normal in the lending industry is what is called a conforming, conventional loan; hynny yw, a loan that conforms to the secondary market agencies conventional underwriting requirements regarding credit, income/asset verification, property features, ac ati. As o...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dewisiadau amgen methdaliad

Mae methdaliad yn opsiwn fyddai unigolyn mewn anhawster ariannol enbyd yn eu gorfodi i gymryd. Ystyrir hyn fel offeryn rheoli dyled diwethaf neu dewis gallai dyledwr yn cymryd erioed oherwydd y stigma a ddaw yn sgîl ei weithredu. Cael eu cyhoeddi yn y London Gazette, ar gael ar-lein a cofrestredig, Mae Gorchmynion methdaliad yn cael effaith bellgyrhaeddol. Byddai pawb yn ymwybodol o eich ffotograffi. Bydd methdaliad yn aros yn eich cofnod credyd am gyfnod o 10 blynyddoedd. Ei ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Perchnogion tai a dyfynbrisiau yswiriant Car

In the market for both a home owner insurance quote and a car insurance quote? Consider getting both quotes from the same insurance company. Youll most likely have the same agent. Getting the same insurance agent for your home owner insurance policy and your car insurance policy means youll only have to do direct business with one person. Byd gwaith, this person will know everything about both your home owner insurance policy and your car insurance policy. Felly mae'n hanfodol eich bod yn deall y gwasanaeth y mae eu hangen arnoch drwy eich cyfrif gwirio ac wedyn yn dewis yr un cywir yn gyntaf, if you ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Tawelwch meddwl y gall arian brynu yswiriant iechyd

Onest, pob math o yswiriant yn wir ddim mwy na rhwygo mawr oddi ar; leiaf, Dyma un ffordd o edrych ar ei. Ffordd arall yw meddwl yswiriant fel ffurf SMAPB gamblo (enwedig yswiriant bywyd). Rydych yn talu premiwm misol i aros yswirio felly os chi sy'n mynd yn sâl neu farw neu gael damwain awto, Mae eich premiymau yswiriant yn talu ar ei ganfed i eich budd-dal, arbed chi o'r pentyrrau o ddyled a methdaliad posibl. Wedi dweud hynny, Afraid dweud bod insuran....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gofidiau deiliaid cerdyn credyd a Iachawdwriaeth o 0% Cardiau APR

Mae gan aelwyd Americanaidd nodweddiadol dros naw cardiau credyd. Efallai eich bod yn llusgo dyled o $6,000, ond llawer wedi ymlâdd yn y frwydr i dalu eu balansau credyd o dros $25,000. Yn 2006 unig, llai na 42% cerdyn credyd talodd deiliaid eu credyd yn llawn y mis. Os ydych yn un o'r deadbeats hyn, darllen ar. Yr alwad seiren cwmnïau cerdyn credyd yn cynnig y cwmnïau cerdyn credyd yn galed i wrthsefyll. Os ydych yn cael eich cerdyn credyd cyntaf, chi efallai wedi bod yn entic....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i brynu yswiriant bywyd cyfan ar-lein

Buying whole life insurance online is similar to buying any other kind of insurance online. If youve decided whole life insurance is for you, darllen ar. Begin your search. People love searching and shopping online because its quick and easy. To add to the convenience, you can gain instant access to multiple whole life insurance companies and policies online when you visit websites dedicated to doing the searching for you! Simply visit your favorite search engine, type buy...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Twyll cerdyn credyd: Ffyrdd o osgoi

Twyll cerdyn credyd yw un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o ddwyn oddi ar unigolyn arall. Dylech bob amser ymwybodol o'r trosedd hwn er mwyn i chi ei osgoi. Cyflawni twyll cerdyn credyd yn gyffredin iawn oherwydd mae'n hawdd iawn i wneud a gall fod yn anodd iawn olrhain. Y rheswm pam mae twyll cerdyn credyd yn hawdd i'w wneud yn syml oherwydd mae bron bawb cerdyn credyd ac mae mwy na hanner yr holl ddeiliaid cerdyn credyd yn defnyddio iddynt bob dydd. Gan adael rhywun yn gwybod am eich cerdyn credyd ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i ddewis y cerdyn credyd milltiroedd awyr cywir

Yn sicr gall hysbyslenni aml yn defnyddio manteision y gallwch ei gael o gael cerdyn credyd milltiroedd awyr. wrth gwrs, Mae cerdyn credyd ei hun yn ei gwneud yn haws i archebu eich trefniadau teithio, ond mae hyd yn oed nodweddion eraill ar y cerdyn yn ei gwneud yn fwy diddorol. Dyma rai awgrymiadau ynghylch sut y gallwch chi ddewis y cerdyn credyd milltiroedd awyr cywir ar gyfer eich anghenion. Roedd edrych ar ddim milltir diwethaf mae'n debyg bod nifer ohonoch yn meddwl y dylech edrych ar y nifer o filltiroedd fel y prif beth a gynigir -...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Benthyciadau cartref – Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod y pethau sylfaenol

Ceir llawer o fathau gwahanol o benthyciadau cartref. Ceir benthyciadau sy'n darparu bron unrhyw angen dychmygu, o fenthyciadau credyd gwael i hynny benthyciadau arbennig ar gyfer pobl â credyd perffaith. Er gall ymddangos yn wych cael cynifer o ddewisiadau, Caiff y benthyciadau hyn eu llwytho yn aml gyda nodweddion ychwanegol a all gostio arian ychwanegol. Ychwanegiadau hyn yn ychwanegu ar ac eu hanwybyddu gan y benthyciwr yn aml. Mae'n bwysig i bob amser yn darllen popeth yn y gwaith papur ar gyfer benthyciad. Un o'r pethau i edrych yn gyntaf ar gyfer Ta i ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cydgrynhoi dyled i ennill tir ariannol

Ydych yn gwybod eich bod mewn trafferth. Ceir pentyrrau o agor biliau yn eistedd yno ar y Bwrdd, a hyd yn oed yn fwy ar y ddreser nad ydych hyd yn oed yn trafferthu i agor. Nad yw eich teulu a eich ffrindiau yn mynd i ei benthyciad i chi. Yr ydych wedi gwario mwy nag y gallwch ddisgwyl realistig i ennill unrhyw adeg yn y dyfodol rhagweladwy, a dim ond ni all eich bet ar ennill y lotto. Felly, oes mewn gwirionedd unrhyw beth y gallwch ei wneud i helpu eich hun gael allan o'r llanastr hwn yr ydych wedi gwneud? Efallai, Dim ond efallai,...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Amddiffyn eich hun gyda morgais y yswiriant bywyd

If you have a mortgage then it is essential that you cover the mortgage with life insurance mortgage cover. This is insurance that is taken out which, in the event of you dying, will pay out a lump sum which will cover the total amount of your mortgage so that your dependants are left financially worry-free. There are different types of life insurance mortgage cover. If you have a mortgage in just one name then you will of course only need to cover your own life but if yo...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ffioedd hwyr cerdyn credyd – Sut i'w hosgoi

Cardiau credyd wedi dod yn ffordd gyffredin o dalu biliau. Mae'n gyfleus iawn oherwydd nid ydych angen wneud unrhyw daliadau arian parod yn eich poced. Er bod cardiau credyd yn hawdd i'w ddefnyddio, maent yn dod â ffi a godir gan y cwmni cerdyn credyd. Mae'n ddoeth i dalu ffioedd cerdyn credyd ar amser am fod yn hwyr bydd yn costio llawer o arian i chi. Mae llawer o'r cwmnïau cerdyn credyd yn codi tâl cosb ar gyfer ffioedd hwyr, Felly mae'n ddoeth talu hyd yn amser, i osgoi y gosb. Y f hwyr cyfartalog ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i arbed Mae'r arian a chael y disgownt yswiriant bywyd yn Tennessee

If youre searching for Tennessee life insurance leads that offer free online life insurance quotes, surely youre interested in ways to save money and get discount life insurance in Tennessee, rhy. Take the following tips into consideration. Ask about paying your premiums annually. Paying a low life insurance bill each month may seem more cost-effective, but you could actually end up paying more for your Tennessee life insurance policy than your original free online li...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gymharu Cost isel yswiriant cheir yn Connecticut

Dylai trigolion Connecticut fod yn ymwybodol o rai newidynnau wrth gymharu yswiriant automobile cost isel. Er bod yr holl gwmnïau yswiriant yn cael rheolau a rheoliadau i'w dilyn penodol, maent yn cael eu rhoi rhywfaint o hyblygrwydd yn gwarantu. Dyma rai pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt: 1.Gyrwyr ifanc: Mae rhai cwmnïau yn dewis peidio â yswirio gyrwyr ifanc a fydd yn dewis cyfieithu i ddoleri premiwm uwch. Gadael i wynebu ei, byddant yn codi ychydig mwy i wneud pethau y maent yn ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Arian – Cael ei go iawn

Fy brawd yng nghyfraith, hyfforddwr cyd-, ac yn aml y byddaf yn cael trafodaethau, dadleuon, a gwahanol farn ar werth arian. Nid gwerth ariannol o arian, ond arian fel gwerth craidd. Un peth y mae'n aml yn dweud bod mewn gwirionedd yn dechrau i atseinio gyda mi y dyddiau hyn yw, Efallai na fydd arian yn werth craidd ar gyfer youbut dim ond ceisiwch newid y byd heb ei. HES hollol iawn am hynny. Gall arian fod yn un o'r rhwystrau mwyaf gennych rhyngoch chi a li dilys ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mynyddoedd ystâd Gogledd Carolina go iawn, Arfordir a ffordd tybaco

North Carolina has much to offer and is booming. North Carolina real estate is on the move as well.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pennsylvania Real Estate The Keystone State

Known as the Keystone State, Pennsylvania is a hard working state. Depending on where you live, Pennsylvania real estate can be reasonable or pricey.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Amddiffyn asedau ar gyfer buddsoddwyr eiddo tiriog

Y cyntaf 10 years of my real estate investing I ran my business as a sole proprietor because I really didn't know any better. Yn ffodus, I survived with only minimal damages, but there comes a point when it is time to assess the best legal structure to use for real estate investing.

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

I wneud eich morgais ailgyllido a gafodd ysgariad Whats A?

"Cariad yn lovelier yr ail dro", croons Sinatra CD yn y cefndir. Yn eich achos chi, ei am syrthio mewn cariad ag un arall, Mae gwneud cais eich hen adieu fflam a chael morgais ailgyllido roi ysgariad i orffwys. Pan fydd cariad yn dail cariad wedi mynd pan, Mae Kill parau priod yn dechrau. Popeth am eu partner yn gros, annymunol, a blin. Bywyd yn dod yn anodd i gadw i fyny gyda pretense y pethau yn iawn. Pan youre y aggrieve....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gymharu'r yswiriant Car Cost isel yn Massachusetts

Yswiriant car yma yn Massachusetts syml o ffaith bywyd yw os ydych am yrru ar ffyrdd unrhyw wladwriaeth. Ond nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid ichi dalu mwy am eich yswiriant car nag sydd gennych yn hollol i. Gadewch i ni weld os gallwn ganfod un neu ragor o ffyrdd i chi gymharu yswiriant car cost isel yma ym Massachusetts ac arbed arian ar yswiriant eich car bob mis. Gallwch gadw eich car yn y garej yn y nos? Os gallwch chi a'ch asiant angen gwybod fel garaging eich car ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dwyn hunaniaeth a cardiau credyd

Dwyn hunaniaeth yn dod yn fwy o wirionedd nag erioed o'r blaen. Mae cwmnïau cardiau credyd a banciau mater cardiau debyd hwnnw bellach yn darparu amddiffyn lladrad hunaniaeth fel un o'u gwasanaethau. Dylech ddod yn ddioddefwr a mae rhywun yn steals eich enw neu rhif nawdd cymdeithasol yma yn rhai camau y gallwch eu cymryd i gadw'r sefyllfa dan reolaeth. Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw cysylltu ag adran twyll o dri mewn canolfannau mawr credyd. Mae Equifax toll rhydd nifer (1-800-5...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cael neidio ar ymddeoliad- Rhan 2

Croeso i ail erthygl fy cyfres. Yn yr erthygl hon am dalu eich hun yn gyntaf. Gallech cannoedd o erthyglau ar y rhyngrwyd am y pwnc iawn hwn fwy na thebyg. Mae'n ddamcaniaeth gyffredin a ddefnyddir gan lawer o gynghorwyr ariannol. Mae'n egwyddor bwysig y mae'n werth ei drafod. Y rhesymau am dalu eich hun yn gyntaf yn hawdd i ffigur, Cewch i adeiladu cyfrif cynilo, Cewch yn arfer o gynilo, byddwch yn adeiladu eich cronfa argyfwng, a mwy. Yn fy marn i, mwyaf im....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynghorion morgeisi i brynwyr nerfus.

HERE'S A BIG TIP: ALWAYS NEGOTIATE. The first quote you're offered is not the bottom line. It's easier to get a better deal from one lender if you've been offered a good one previously by another. You can use this as ammunition when speaking to the loan officer. You'll likely be dealing with a call centre or a junior loan officer initially. You can say you're definitely interested, but want a better deal, close the conversation, hang up, then wait for them to get back to y...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gael y cyfraddau gorau ar yswiriant iechyd yn Tennessee

Shopping for individual health insurance can be a pain, but finding the best rates on health insurance in Tennessee doesnt have to be. Once you search for Tennessees most affordable health insurance quotes and choose the policies with premiums that most appeal to you, simply narrow the search further by finding out which policy offers the health coverage that most appeals to you. wedi'r cwbl, theres no point in purchasing a cheap health insurance poli...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Eich cyfradd morgais ailgyllido – Oni bai bod eich ’ parthed menyw

Ar ôl llawer o forgeisi, dau o bobl. Yn ddyn a menyw. Tra ddau eu henwau ar y gwaith papur, byth yn cael un ohonynt yn ymwneud â sefyllfa ariannol yn fwy na hynny. Mae'r person hwn byth yn arwyddion y gwiriad sy'n mynd bob mis i'r cwmni morgais. Ni allwn ddweud wrthych beth yw cydbwysedd y morgais. Ddim yn siŵr beth sy'n digwydd pan fydd y trethi ar eiddo yn dod yn ddyledus. A yw'r syniad am berchennog y Tŷ yswiriant (Mae gennym rai, hawl?). Yn amlach na pheidio, Mae'r person hwn yn ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Amddiffyn lladrad hunaniaeth: Awgrymiadau allweddol

Mae lladrad hunaniaeth yn drosedd ddifrifol a gall arwain at dinistriol yn arwain at filoedd o bobl. Bu sawl achos o bobl yn cyflawni hunanladdiad oherwydd cafodd ei hunaniaeth ei ddwyn. Perthynas, cynlluniau, a breuddwydion yn cael eu difa oherwydd dwyn hunaniaeth. Dyna pam y Llywodraeth yn cymryd camau i ateb y broblem gynyddol o lladrad hunaniaeth. Fodd bynnag, Ymddengys fod hyn seiber-lladron yn dalentog iawn. Maent yn anodd i ddal i. Dyma pam y mae'n hyd at y yn ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gadw bancio syml

Os ydych yn bancio newydd, yna gall ymddangos yn bwnc dyrys. Y banciau gwahanol, Gall cyfrifon a cardiau ar gael yn gwneud y dasg o banc yn un brawychus yn dechrau. Fodd bynnag, elfennau sylfaenol bancio yn eithaf syml, ac unwaith y gwyddoch amdanynt byddwch ar eich ffordd i bob math o gynhyrchion ariannol. Dyma hanfodion bancio a sut y gallant helpu chi edrych ar ôl eich arian: Pam cael cyfrif banc? Defnyddio banciau a cael cyfrif banc wedi dod yn hanfodol ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Benthyciadau i fyfyrwyr Coleg: Don ’ Mae t yn rhoi eich wyau mewn un fasged

Cael ei dderbyn i goleg yn aml yn uchafbwynt y breuddwydion Schooler uchel. Mynd drwy'r broses profion a cheisiadau, ac wedyn yn aros am atebion ar y ceisiadau hynny yn aml yn ffurfio rhan fawr o'r flwyddyn uwch mewn ysgol uwchradd. Yna daw y diwrnod y bydd y llythyr yn cyrraedd yn y post, ac mae pawb yn casglu o gwmpas i weld a ydych wedi wedi'i dderbyn neu beidio. Rydych chi wedi derbyn! Mawr! Cynigir llongyfarchiadau, dathliadau a gynhaliwyd, ac yna, yn sydyn, realiti s ….

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ymladd ffioedd gyda chardiau credyd ffi isel

A oes gennych cardiau credyd? A ydych yn gwybod union ffioedd sy'n talu, a faint eich taliad misol a neilltuir i ffioedd o'r fath? Os nad, youre mewn cwmni da; ddim gormod ohonom yn gwybod union beth oedd yn talu am pan fyddwn yn gwneud ein taliadau misol. Ac wedi cwmnïau cardiau yn cael fy nghyhuddo o wneud cerdyn credyd telerau ac amodau yn rhy gymhleth ar gyfer deiliad y cerdyn cyfartalog i ddeall. WHATS defnyddwyr i wneud? Cyntaf, gwybod whats allan yno. Mae'r ffioedd yn dod ar ffurf blynyddol ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pethau i'w hystyried mewn prynu perchennog tŷ ’ polisi yswiriant s

While purchasing a homeowners insurance policy, one must be very prudent in choosing the right agent. It is very important to choose a reliable person as your agent as he has a great impact on the decision you make in choosing the right homeowners policy. There is no doubt that agents are the experts and are well versed with homeowners insurance policies. They are the right people to help you choose the correct one. While choosing a homemakers insurance policy one must pu...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dyfyniad yswiriant perchennog cartref Ohio

Ohio residents looking for home owner insurance quotes are wise. Whether your home is a modest two bedroom with one bath, or a grand five bedroom with three and a half baths, your home is an investment. You saved the money to purchase it, even if you did need the help of a loan. You moved yourself, your family, and possibly your pets into what might be the center point for the rest of your life. You want the best for your home, from home dcor to home protection. That is why ...

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut ydych yn gwerthu dy drud?

Youve lived in your house for years and taken pride in with numerous improvements. Now it is overvalued and youre wondering, "How do I sell an expensive house?"

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynghorion cyn ymgeisio ar gyfer cardiau credyd

Ar gyfer y rhan fwyaf o'r, ceisiadau am gardiau credyd yn union deg yn beth maent am ei wybod amdanoch chi eich arian. Efallai fod rhai gwahaniaethau, gan ddibynnu ar y cwmni a lefel credyd yr ydych yn ei geisio, ond, yn gyffredinol, Mae yna rai pethau y bydd holl ddata'r cwmni cerdyn yn eisiau ei wybod cyn y gallant gymeradwyo ichi am un eu cardiau credyd. Gwybod ymlaen llaw beth y bydd y cwmni yn chwilio am a gwella ardaloedd hynny (pryd bynnag y bo modd) cyn i chi mewn gwirionedd....

Darllenwch mwy....

Postiwyd gan: Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
6 / 15«Top...3456789...Para»Gofynnwch
Mae adeiladu ystad go iawn yn fyd-eang yn erthyglau WebSite.WS | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
GVMG - Rhestr Gwlad Cyhoeddi : Gadewch i ni rannu'r erthygl â chi o gwmpas y We Fyd-eang

Afghanistan | Affrica | Albania | Algeria | andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | armenia | Awstralia | Awstria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsiec | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominica | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecuador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | france | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(UK) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Honduras | Hong Kong | Hwngari | Gwlad yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Arfordir Ifori | Jamaica | Siapan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | libya | Liechtenstein | lithuania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | malta | Marshall | Martinique | Mauritania | mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | mongolia | montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | nicaragua | niger | nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(UK) | Norwy | Oman | pakistan | Palau | Tiriogaeth Palesteina | Panama | Papwa Gini Newydd | Paraguay | Peru | Philippines | gwlad pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | aduniad | Romania | Rwsia | Rwanda | Saint Lucia | Samoa | San Marino | Sao Tome a Principe | Saudi Arabia | sénégal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Slofacia | slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Corea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Swrinam | Swaziland | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | thailand | Togo | Tonga | Trinidad a Tobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Twfalw | U.S.A | uganda | UK | Wcráin | Emiradau Arabaidd Unedig | Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(U.S.A) | Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Fatican | venezuela | Bolivar Venezuela | Vietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Zimbabwe | GDI | Global Parthau Rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr GDI Cofrestru Iaith - Canllaw Setup Iaith Cyfrif GDI | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .WS Parth | .WS Parth Affiliate | Dot-ws swigen | swigen dot-com | Dot-ws ffyniant | ffyniant dot-com | Incwm ar gyfer Bywyd | Gwefan GDI Ddaear | Gwefan Ddaear Byd-eang | Gwefan Erthyglau Byd-eang |

galw heibio llygad Bi Mato