Hunangymorth: Ddianc rhag dyled

Sut i fasnachu Bitcoin yn 100X trosoledd neu ffin

Gallwch Gwneud Arian Gyda Da BITMEX?


100Trosoledd ×!! Cyfrif FX Cryptocurrency Chyflea I Fyny


Yn yr oes sydd ohoni, Dim ond yn cymryd ychydig missteps ariannol a gall llawer o ddefnyddwyr yn canfod eu hunain mewn trafferthion. Un ffactor sy'n gwaethygu hyn yw dyled, neu, i fod yn fwy manwl, dyled llethol. Ar gyfer rhai defnyddwyr, Mae cael allan o ddyled golygu dim ond tynhau gyllideb yr aelwyd a bod yn fwy llym ar bryniannau newydd. I eraill, Gall yr her o gael allan o ddyled fod yn fwy anodd. Yn y naill achos, y cynllun hunangymorth gorau ar gyfer lliniaru dyled yw cynllunio a disgyblaeth. Y cam cyntaf i lliniaru dyled yw i ddarganfod ble rydych chi. Gwneud rhestr incwm a rhestr draul. Ar y datganiad incwm, rhestru'r holl incwm eich. Ar y datganiad cost, rhestru'r holl eich biliau presennol. Pan fydd hyn wedi'i gwblhau, Tynnwch y treuliau o'r incwm a bydd gennych eich incwm gwario. Ar gyfer rhai defnyddwyr, Gall hwn fod yn rhif negyddol, sy'n golygu y byddwch yn talu allan mwy nag yr ydych yn dod. Er mwyn cadw'r adroddiad credyd glân a cadw'r sgôr credyd uchel, mae'n hanfodol eich bod yn talu eich biliau i gyd ar amser. Mae hyn yn synnwyr cyffredin syml, ond beth os nad oes gennych ddigon o arian i dalu eich biliau ar amser? Beth allwch chi ei wneud? Pan mae treuliau outrun incwm Mae gennych ddau opsiwn hyfyw. Un yw cynyddu eich incwm; y llall yw gostwng y swm o arian sydd ei angen i dalu'r biliau hynny. Ceir sawl ffordd i unigolyn neu gall teulu ddod o hyd i arian cyflym gan syml torri yn ôl ar beth y gwerir yr wythnos ar eitemau cartref a chostau byw. Felly mae'n hanfodol eich bod yn deall y gwasanaeth y mae eu hangen arnoch drwy eich cyfrif gwirio ac wedyn yn dewis yr un cywir yn gyntaf, yn hytrach na phrynu cinio yn ystod yr wythnos waith, pecyn cinio. Yn hytrach na mynd i Theatr y, rhent fideo a gwylio ei gartref. Efallai y gwelwch fod cael swydd rhan amser am gyfnod yn ffordd dda i gynyddu eich incwm. Yr allwedd yw i fonitro eich cynilion ac amddiffyn arbedion hynny fel bod gennych hyn arian parod sydd ar gael ar ddiwedd y mis. Er mwyn gostwng y swm o arian sydd ei angen i dalu eich biliau efallai y byddwch am ystyried benthyciad cyfnerthu ar eich cardiau credyd. Mae benthyciad cyfnerthu yn caniatáu i chi bwndel ar sawl benthyciadau (Mae pob un ohonynt yn ei gwneud yn ofynnol i gael taliad unigol) ac yn gwneud un taliad sengl, fel arfer ar gyfradd llog ychydig yn is. Cyfanswm y taliad un benthyciad cyfnerthu yn aml yn sylweddol is na'r cyfanswm y taliadau lluosog a oeddech yn ei wneud cyn. Os oes gennych unrhyw incwm gwario ar gael i'w defnyddio ar ôl talu eich biliau, Efallai y byddwch am ddod o hyd i swm y benthyciad y mae y gweddill isaf a dechrau gwneud taliadau dwbl ar un cyfrif penodol hwnnw. Unwaith yn y cyfrif hwn yn cael ei dalu, Gallwch ddefnyddio arian y byddai chi wedi'i ddefnyddio i dalu y cyfrif hwn i helpu i wneud taliadau ychwanegol ar y cyfrif cydbwysedd isaf nesaf. Gyda rhai cynllunio a disgyblaeth, Gallwch ddechrau talu i lawr eich rhwymedigaethau dyled a dechrau gweld rhyw gynnydd go iawn yn eich statws ariannol. Y materion pwysig yn ystod eich hunangymorth yn leihau dyledion yn amynedd a diwydrwydd. Hunangymorth: Ddianc rhag dyled


· Os gwelwch yn dda!! Share Am ddim!!

|

Share


・ Self-help: Ddianc rhag dyled

[Cyswllt I'r Hon Bostio (HTML cod)][URL trackback]