Buddsoddiadau ymddeol–Weithredu yn awr ar gyfer diogelwch yn ddiweddarach

Sut i fasnachu Bitcoin yn 100X trosoledd neu ffin

Gallwch Gwneud Arian Gyda Da BITMEX?


100Trosoledd ×!! Cyfrif FX Cryptocurrency Chyflea I Fyny


Gwyddoch hynny eisoes os ydych am gael diogelwch yn eich ymddeoliad, Mae angen ichi weithredu ynghynt yn hytrach nag yn ddiweddarach. Gallai fod yn yr oedran delfrydol i ddechrau 20. Ond bydd eich buddsoddiadau dal i ychwanegu at lawer mwy o arian os ydych yn dechrau buddsoddi yn oed 40 neu hyd yn oed 50 yn hytrach nag aros tan eich bod bron-unto ymddeol. Ceir nifer o strategaethau y gallwch eu defnyddio ar gyfer eich cynllun buddsoddi ymddeol. Ond yn anffodus, Nid oes unrhyw strategaeth yn gwbl rydd o risg. Os ydych am ddefnyddio arbedion i ariannu eich ymddeoliad, Byddwch fwy na thebyg am strategaeth a ddaw yn sgîl y risg o leiaf. Yn yr achos hwnnw, gallech ystyried buddsoddi mewn biliau T a bondiau. Nid oes unrhyw risg i'w gwerth wyneb dros amser: gwerth wyneb bob amser yn parhau i fod yn daladwy. Fodd bynnag, Mae perygl i werth addasu'r amser, gwerth spendable, eich biliau T a bondiau. Y risg yw chwyddiant, pethau yn amrywio a gall wneud eich cynilion werth llai nag y gallech chi fod wedi rhagweld. Efallai y bydd y gyfradd llog iach heddiw fod peth eiddil yn y dyfodol. Mae banciau a chwmnau yswiriant yn cynnig llawer o gynlluniau gwahanol y gallwch eu cynnwys yn eich strategaeth ymddeol. Gallwch gael y sicrwydd o ymdrin â sefydliadau ariannol mwy sy'n gyffredinol Ceidwadol. Ond gwerth wyneb eich offerynnau ariannol a eu cyfraddau llog yn dal yn amodol i erydiad chwyddiant. Oherwydd chwyddiant, Efallai y byddwch am strategaeth sy'n gosod rhai o'r eich buddsoddiadau mewn asedau a bydd fel arfer yn codi mewn gwerth yn gymesurol. Yr enghraifft orau yw eiddo tiriog. mi allwch chi, wrth gwrs, ddechrau drwy fod yn berchen ar eich cartref eich hun. Ar ôl hynny, Gallwch edrych ar fod yn berchen ar eiddo ar rent, gwella fixer uppers, ymuno â grŵp buddsoddi realty, neu fel arall yn elwa ar y ddihareb, “Mae Duw yn gadael tir yn gwneud, ond oedd ef ni roi'r gorau i wneud i bobl.” Mae'r risgiau mwyaf yn eiddo tiriog yn sydyn, treuliau annisgwyl megis atgyweiriadau a newidiadau na ellir eu rhagweld yn y farchnad eiddo tiriog. Dal i, ystâd real yw'r buddsoddiad sydd fwyaf tebygol o gadw i fyny â chwyddiant. Os ydych am rhai gambl yn eich buddsoddiadau ymddeol, Gallwch chi gyflwyno eich dis yn y farchnad stoc. Efallai byddwch yn ennill swm da o arian dros nos–neu efallai y byddwch yn ei cholli. Mae'r risgiau yn y farchnad stoc yn llawer o, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, twyllodrus a gynigir, “broceriaid stoc” Pwy yw fawr mwy na cyfreithwyr ffôn, rhyfel, OPEC, a gwerthu frenzies. Dal i, Gallwch chi nid ymgroesi rhag y farchnad stoc ar gyfer eich buddsoddiadau ymddeol heb ystyried bod llawer o bobl a sefydliadau wedi gwneud elw hirdymor ddymunol. Yn wir, rhai o'r sefydliadau lle yr ydych yn rhoi eich arian ar gyfer “ddiogel” diddordeb yn rhoi rhywfaint o'r arian hwnnw ar y farchnad stoc. Os nad ydych yn arbenigwr, Gallwch chi leihau eich risg drwy fuddsoddi mewn cronfeydd cydfuddiannol, thrwy hynny yn elwa o arbenigedd rheolwyr y gronfa a rhannu eich yn prynu arallgyfeirio. Os ydych yn fyw, Mae gennych risgiau bob dydd. Mae codi'r cwpanaid o goffi poeth yn golygu risg, fel y mae camu oddi ar leihau. Lleihau risgiau yn eich strategaethau ar gyfer buddsoddiadau ymddeol gan astudiaeth, meddwl yn ofalus, ymgynghori ag arbenigwyr, ac arallgyfeirio. Wedyn gallwn edrych ymlaen at eich ymddeoliad gydag ymdeimlad o ddiogelwch. Buddsoddiadau ymddeol–Weithredu yn awr ar gyfer diogelwch yn ddiweddarach


· Os gwelwch yn dda!! Share Am ddim!!

|

Share


・ Retirement Investments–Weithredu yn awr ar gyfer diogelwch yn ddiweddarach

[Cyswllt I'r Hon Bostio (HTML cod)][URL trackback]