Sut i gael y cyfraddau gorau ar yswiriant iechyd yn Maryland

Sut i fasnachu Bitcoin yn 100X trosoledd neu ffin

Gallwch Gwneud Arian Gyda Da BITMEX?


100Trosoledd ×!! Cyfrif FX Cryptocurrency Chyflea I Fyny


Cyfraddau yswiriant iechyd yn Maryland, fel gwlad gyfan, yn y stratosffer ac nid oes dim diwedd mewn golwg at eu cynnydd. Wedi gotten yn mor ddrwg a bron 17% o Maryland holl gall trigolion mwyach fforddio i dalu am yswiriant iechyd ar bob. Os bydd eich lle cyflogaeth yn cynnig yswiriant iechyd Dylech ystyried ymuno. Mae yswiriant iechyd grŵp bron bob amser yn rhatach na yswiriant iechyd unigol. Fodd bynnag, Os yw eich cwmni yn cynnig yswiriant iechyd neu os ydych yn hunangyflogedig, yna bydd yn rhaid ichi ddod o hyd i ddulliau eraill ar gyfer cadw eich costau yswiriant iechyd i lawr. Mwy ydych chi'n barod i dalu am hyn a elwir yn cyd-talu yr isaf fydd eich cyfradd premiwm misol. Cyd yn talu eu taliadau yr ydych yn ei wneud pob amser gennych ymweld â meddyg neu swyddfa cofrestru etholiadol neu brofion labordy neu dderbyn bron unrhyw ofal iechyd eraill. Os ydych yn cynyddu eich cyd-cyflog gan 25% i 50% (golygu y bydd yn talu am un Mae hanner pob swydd meddygon yn ymweld ac ati.) Dylech fod yn gallu lleihau eich gofal iechyd premiymau misol o leiaf 25% i 35%. Os dal na allwch fforddio i dalu am ofal iechyd yna gall fod yn amser i chi ddechrau meddwl am yswiriant iechyd mewn ffordd newydd. Yn draddodiadol wedi pobl yn edrych i yswiriant iechyd fel rhywbeth sy'n talu am holl neu ran helaeth o'u costau gofal iechyd blynyddol. Ond beth os gwnaethoch chi gychwyn edrych ar yswiriant iechyd o safbwynt gwahanol? Beth os nad oedd yswiriant iechyd yn rhywbeth i helpu i dalu am feddygon bob ymweliad? beth pe tae, yn lle hynny, Edrychwch ar yswiriant iechyd fel bywyd yn preserver nad oes dim ond i chi gadw rhag mynd o dan pe bai mawr salwch neu drychineb sydyn? Beth os y credwch chi yswiriant iechyd dim ond fel rhywbeth sydd yno i ddiogelu eich cartref a cronni eich oes asedau os bydd argyfwng iechyd mawr sydd fel arall byddai Sychwch popeth rydym wedi gwario caffael oes mewn amrantiad llygad? Os ydych yn dechrau meddwl am yswiriant iechyd yn y telerau hyn wedyn gallech ystyried prynu polisi uchel-ddidynadwy rhad. Ddidynadwy uchel yn golygu polisi gyda $2,000 neu hyd yn oed uwch i'w didynnu. Yn amlwg ni fydd polisi o'r fath yn helpu talu unrhyw eich costau iechyd mewn blwyddyn arferol. Byddwch yn talu am 100% eich ymweliadau Swyddfa meddygon, 100% o ymweliadau ER, 100% gwaith labordy arferol ac yn y blaen. Beth yw yswiriant hwn yw i warantu hynny ni waeth beth fydd yn digwydd, Ni waeth pa ddamwain befalls chi neu pa salwch sydyn ac annisgwyl sydyn yn taro, yn y rhan fwyaf a bydd rhaid i chi dalu am eich costau iechyd $2,000 neu sy'n ddidynadwy beth bynnag yr ydych wedi penderfynu ar. Yn y modd hwn mae eich yswiriant iechyd yn gweithredu fel Tarian, diogelu eich cynilion, eich cartref, ac unrhyw asedau eraill sydd gennych. Ond ni waeth pa fath o ddarllediadau fyddwch yn penderfynu ar, Gallwch dal i gael y cyfraddau gorau ar yswiriant iechyd yn Maryland os ydych yn mynd ar-lein ac yn cymharu polisïau yswiriant iechyd a prisiau ar 2 neu fwy o safleoedd sydd wedi eu cynllunio yn arbennig i adael i chi wneud cymariaethau cyflym a hawdd. Gan gymryd yr amser ychwanegol i gymharu prisiau ar o leiaf 2 Bydd yn sefyll well cyfle o hyd i wefannau gwahanol y llygad, cyfraddau gorau yn gadarnhaol ar yswiriant iechyd yn Maryland, eich hun yn arbed arian flwyddyn ar ôl blwyddyn am flynyddoedd lawer i ddod. Sut i gael y cyfraddau gorau ar yswiriant iechyd yn Maryland


· Os gwelwch yn dda!! Share Am ddim!!

|

Share


・ How To Get The Best Rates On Health Insurance In Maryland

[Cyswllt I'r Hon Bostio (HTML cod)][URL trackback]