Gall cwmnïau setliad dyled fod yn rym creulon

Sut i fasnachu Bitcoin yn 100X trosoledd neu ffin

Gallwch Gwneud Arian Gyda Da BITMEX?


100Trosoledd ×!! Cyfrif FX Cryptocurrency Chyflea I Fyny


Pan fydd person yn mynd ar ei hôl hi mewn gwirionedd ar eu taliadau Bil efallai ei bod yn ymddangos fel petai bob pum munud rhywun yn galw ac yn gofyn am arian. Mewn llawer o achosion, esbonio'r amgylchiadau a achosodd y person ei fod ar ei hôl hi mewn taliadau a gofyn am awgrymiadau ar sut i gadw i fyny ar daliadau yn ddigon o wybodaeth i fodloni galwadau hyn. Llawer o gwmnïau setliad dyled yn barod i weithio gyda y dyledwr i weld beth y gellir ei wneud i fodloni'r ddyled hon, ond nid pob un ohonynt yn teimlo yr un ffordd. Rhai fod yn llymach ac yn teimlo os mae nhw'n dychryn person byddant yn anfon taliad gynt. Mae rhai casglwyr Bil yn mynd i drafferth mawr i fyw i'w henw da, Er gwaethaf chyfreithiau diogelu defnyddwyr sydd i fod i warchod pobl rhag gweithredu gelyniaethus. Tra mae credydwyr yn yr hawl i geisio cyswllt ar Filiau dyledus diwethaf, Ni ellir eu aflonyddu ar unrhyw un am beidio â thalu'r. Yn ôl y gyfraith, Ystyrir defnyddio iaith budr neu alw yn gyson â bwriad tynnu blewyn o drwyn y dyledwr i wneud taliadau yn aflonyddu. Ni allaf alw ar oriau rhyfedd credydwyr neu galw gwaith, ar ôl eu cynghorwyd ni i wneud hynny neu mae galw ffrindiau ac aelodau'r teulu heb ganiatâd hefyd yn ystyried aflonyddu. Aflonyddu galwadau ffôn, nad oes bygythiadau sy'n cynnwys trais yn enwedig hynny gael ei dderbyn gan unrhyw un. Os yr unig ffordd y llanastr ariannol yw methdaliad, wedyn bydd y galw yn dod i ben. Os geisio gweithio pethau allan gyda chwmnïau setliad dyled Mae methu ac mae methdaliad yn ffeilio, holl ymdrechion casglu, gan gynnwys galw casglu dyledion, Rhaid stopio gan y credydwr neu eu hasiantau, yn unol â'i Ddeddf arferion casglu dyledion teg. Parhau i wneud cyswllt ar ôl cael eu hysbysu am ffeilio methdaliad, gallant wynebu dirwyon a chosbau. Rhaid rhoi gwybod iddynt bod atwrnai yn cynrychioli dyledwr pob cyswllt fynd drwy y Twrnai. Yn y rhan fwyaf o achosion (enwedig yn cau) Os y taliadau Tŷ y tu ôl i, yn dda cyfle biliau cyfleustodau a hysbysiadau shutoff a dod fwy aml. Gellir ffeilio ar gyfer methdaliad yn atal shutoff cyfleustodau yn y bennod 7, dileu y gorffennol balans dyledus ac ym Mhennod 13, talu y swm diwethaf dyledus drwy'r cynllun a gymeradwywyd gan y llys. Tra yn fyfyriwr rhan fwyaf o achosion, nid benthyciadau yn dischargeable drwy fethdaliad, dileu llawer o ddyledion eraill drwy Pennod 7 Efallai y bydd yn caniatáu i arian fod ar gael i fodloni'r rhwymedigaethau. Yn y bennod 13, Os Mae eich arian yn gymwys ar gyfer y math hwn o ffeilio, Gall cyfuno benthyciadau myfyrwyr i un daliad a wnaed i'r llys fod yn bosibilrwydd. Annifyr broblem a wynebir gan lawer yn garnishment cyflog gan gredydwyr. Bydd y cyflogwr yn gwybod am y problemau ariannol ac mae rhai cyflogwyr polisïau ynghylch nifer y gellir eu goddef cyn cymryd camau swydd garnishments. Gall methdaliad yn rhoi diwedd gwib i weithdrefnau garnishment, Er bod y cyflogau yn ddarostyngedig i ddyfarniad llys ymlaen llaw. Methdaliad gall fod yn arf effeithiol mewn atal gweithredu casgliad neu hawliadau twyllodrus. Os yw'r swm yn ddyledus yn honni yn anghywir, Bydd ffeilio ar gyfer methdaliad ddileu y ddyled, waeth faint. Gall cwmnïau setliad dyled fod yn rym creulon


· Os gwelwch yn dda!! Share Am ddim!!

|

Share


・ Debt Settlement Companies Can Be A Brutal Force

[Cyswllt I'r Hon Bostio (HTML cod)][URL trackback]